Collegevragen inzake wateroverlast De Lier

Westland Verstandig

De Lier 01.06.2018 - Onze fractie wordt benaderd door een groot aantal inwoners van De Lier, in het bijzonder de Kijckerweg, die de afgelopen dagen zowel na de buien

van eergisteravond als de wat mindere buiten van vannacht, last hebben gehad van overstromingen in hun huizen / kantoorcomplexen. Onze fractie wordt erop aangesproken dat in het verleden toch diverse malen door de gemeente en ook Delfland is aangegeven dat de ernstigste problematiek in De Lier opgelost was.

Aanzienlijke bedragen zijn inmiddels besteed aan maatregelen. Blijkbaar helpt dat niet, want bij de eerste de beste beproeving gaat het weer fout en kan door de gemeente en ook Delfland desgevraagd geen antwoord gegeven worden op de vraag hoe dat nou kan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Kan het College bekijken hoe het nu kan dat ondanks getroffen maatregelen toch weer een groot aantal woningen in De Lier onderlopen?

- Zijn hier inschattingsfouten gemaakt of moet dit als overmacht gezien worden?

- Hoe lang moeten de inwoners van De Lier nog wachten totdat “hun waterprobleem” echt opgelost is? - Is het College bereid om samen met Delfland de raadscommissie te informeren over hetgeen in het verleden is uitgevoerd, wat de oorzaak is van de overstromingen in de afgelopen dagen en wat daar verder aan te doen is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter