Collegevragen inzake weer overlast Zandeveltpark

Westland Verstandig

's-Gravenzande 04.01.2022 - De WV fractie krijgt berichten van omwonenden van het Zandeveltpark dat op 31 december 2021 vanaf het middaguur ernstige vuurwerkoverlast was


van rond de 30 jongeren niet afkomstig uit de buurt. Illegaal vuurwerk met harde knallen en veel geschreeuw en akelig gedrag waren te zien en te horen tot ca 18.00 uur. De politie met 4 busjes deden wat ze konden. Er werd echt gehandhaafd op vuurwerk.

Op 1 januari lag overal glas en een vreselijke puinhoop. Het Zandeveltpark zou al lange tijd geleden opgeknapt worden en daar wordt maar niet aan begonnen. De omwonenden willen graag dat uitvoering nu snel plaatsvindt, dat park overzichtelijker gemaakt wordt en dat er minder ingangen gemaakt worden.

Ook willen de omwonenden de toezegging dat komende jaarwisseling de rust meer wordt afgedwongen. Voorts is de vraag of er wel jongelieden zijn opgepakt die zich misdroegen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Wanneer wordt het park opgeknapt?

2. Kan bij het opknappen de veiligheid worden meegenomen door minder in en uitgangen?

3. Zijn de raddraaiers van de afgelopen jaarwisseling in beeld en hebben ze straf gekregen?

4. Kan de Burgemeester toezeggen dat de komende jaarwisseling het handhavingsaccent meer naar dit park kan worden gelegd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Reacties (4 reacties geplaatst)

Wat een potentie bezit deze plek qua spelen, sporten, groen en recreatie. Nu is het een slecht onderhouden, betonnen woestijn met her en der een glijbaan of klimrek. Het zou mooi zijn als de gemeente in samenwerking met de omliggende scholen en de kinderen/ouders uit de wijk gaat kijken naar een complete renovatie van de plek. Bijvoorbeeld door speelelementen van deze tijd te plaatsen en daarnaast steen eruit en onderhoudsvriendelijk groen erin. Dat nodigt sowieso minder uit om te slopen en meer uit om te bewegen en te spelen.
Iets met zachte heelmeesters ?
Volgens de Burgemeester is er niets aan de hand , er was weinig tot geen overlast in 's-Gravenzande , het was vergelijkbaar met Maasdijk vorig jaar , dus van ingrijpen was geen sprake.
Waar is onze boa club al maanden een zooi daar

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.