Collegevragen inzake Westlandse fietsverbindingen

D66 Westland

Westland 01.06.2018 - Momenteel wordt er hard gewerkt aan de reconstructie van het fietspad langs de Middel Broekweg en Heulweg tussen Naaldwijk en Wateringen.

Deze reconstructie is te danken aan een grote regionale operatie die opgezet is door de provincie Zuid-Holland. Bij deze reconstructie is er voor gekozen om de losliggende tegels te vervangen door grotere platen van 2 bij 3 meter. Dergelijke fietssnelwegen zoals langs de Middel Broekweg vergroten het fietsgemak en vereenvoudigen het onderhoud aan kabels.

De afgelopen maanden heeft een aantal inwoners bij onze fractie kenbaar gemaakt dat er diverse fietspaden zijn binnen de gemeente die er erbarmelijk bijliggen. Denk hierbij aan de fietspaden aan de Naaldwijkseweg, Nieuweweg, Poeldijksepad, Zwartendijk, Galgeweg en de Hoge Geest. Deze fietsverbindingen zijn minstens zo belangrijk voor onze inwoners als de Middel Broekweg en de staat ervan moedigt Westlanders niet aan om de fiets te gebruiken.

D66 Westland betreurt de slechte staat van de bovengenoemde en vele andere fietspaden die de Westlandse dorpskernen verbinden en ziet hier een mooie kans om deze fietspaden om te toveren naar fietssnelwegen. Fietssnelwegen moedigen fietsgebruik en recreatie aan voor inwoners en toeristen.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen;

1. Is het college op de hoogte van de slechte staat van de diverse fietspaden zoals hierboven beschreven?

2. Erkent het college dat het realiseren van fietssnelwegen, die niet alleen Westland met andere gemeenten verbinden, maar ook de dorpskernen onderling, fietsgebruik aanmoedigen en kansen bieden voor recreatie?

3. Staan er voor de komende vier jaar al plannen op de rol voor onderhoud en reconstructie van fietsverbindingen tussen de dorpen? Zo ja, welke?

4. Is het college bereid om binnen afzienbare tijd samen met de provincie te inventariseren welke verbindende fietspaden in aanmerking te komen om te upgraden tot zogenaamde fietssnelwegen?

Benjamin Hofland

fractievoorzitter D66 Westland