Collegevragen inzake woningnood in Westland

PvdA Westland

Westland 14.04.2018 - De PvdA Westland ontvangt Herhaaldelijk klachten over de woningnood in Westland. Door lange wachttijden en het moeilijk verkrijgen

van urgentie komen er steeds meer mensen in de knel. Recentelijk ontvingen wij een noodkreet van een gescheiden moeder van 2 kinderen die na een scheiding haar huis gedwongen moest verkopen.

Gemiddelde huurverhoging in 2018 maximaal 2,4 procent

Zij zoekt sindsdien woonruimte. Zij woont nu tijdelijk met haar kinderen in een vakantiewoning. Zij moet deze woning eind mei verlaten. Dan komt zij met haar kinderen op straat. Haar aanvraag voor urgentie is al 2 maal afgewezen.

1.              Is uw college bekend met deze gevallen van woningnood?

2.              Hoe staat het met de uitvoering van de op 22 februari aangenomen motie inzake pauzewoningen?    

3.              Hoeveel aanvragen voor urgentieverklaringen krijgt Westland jaarlijks en hoeveel worden hiervan afgewezentoegewezen?

4.              Hoe kan het dat mensen die noodgedwongen dakloos worden geen urgentie kunnen krijgen?

5.              Tijdens de verkiezingen werd door één partij gesuggereerd dat sociale woningbouw niet nodig is omdat Westlanders genoeg verdienen. Hoeveel gezinnen in Westland komen qua inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning?

6.              Welke stappen onderneemt het college om te zorgen dat het oplopende tekort aan sociale en midden huurwoningen conform de Woonvisie wordt weggewerkt?

7.              Wat raadt het college bovengenoemde moeder aan te doen als zij eind mei op straat komt met haar kinderen?

De PvdA fractie verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Nico de Gier

Fractievoorzitter PvdA Westland