Collegevragen inzake zoutbak Chrysant De Lier

Westland Verstandig

De Lier 11.01.2022 - De WV fractie wordt benaderd door inwoners uit De Lier die het navolgende meemaken.


Sedert 25 jaar staat tegenover Chrysant nr. 13 een zoutbak voor zout dat bewoners gooien op het doodlopende stuk Chrysant 7 t/m 13, vanaf nr. 13 tot aan de Sportlaan en voetpad scouting naar Sportlaan. Die zoutbak werd geregeld gevuld met zout door de gemeente als de bewoners meldden dat de bak leeg was. Een goed staaltje burgerparticipatie, ontstaan toen nog niemand daarvan gehoord had.

Echter … groot was de verbazing toen 3 dagen geleden de gemeente de bak liet weghalen. Telefoontjes leiden niet tot een oplossing. Wel wordt gezegd “bevel van hogerhand en helaas niets tegen te doen”. Dit College heeft de mond vol van uitdaagrecht en burgerparticipatie, maar in plaats van dat te realiseren, worden al lopende goede initiatieven de nek omgedraaid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Waarom wordt deze zoutbak weggehaald en waarom wordt dat niet met betrokkenen overlegd?

2. Wordt de bak weer snel teruggeplaatst?

3. Waarom wordt dit burgerinitiatief van meer dan 25 jaar oud de nek om gedraaid?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Reacties (6 reacties geplaatst)

Alsof "de gemeente" elders wel overal voor voetgangers laat strooien. Niet dus.
Gaat WV nu op elke slak zout leggen?
Totdat je zelf onderuit gaat en beide benen breekt omdat het te glad is.
Wat een gezeur voor die 2-dagen vorst in het jaar.
Waarom? kost geld. Gemeente geeft niks om, ambtenaren willen alleen eigenzakken vullen en centjes geven aan hun vriendjes
Stel je voor dat de burger zelf wat doet, willen de ambtenaren niet hebben.
Worden ze overbodig en dat kan niet.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.