Collegevragen over asbest in gemeentelijk vastgoed

Progressief Westland

Westland 26.08.2015 - Op 24 juli kwam bij een brand in Rijswijk asbest vrij. In dit pand waren drie basisscholen gevestigd.

Naast de ramp voor ouders en kinderen kwam de omgeving met de schrik vrij omdat de asbest besmetting in de omgeving meeviel.

De bewoners van de Havenstraat en de Emmastraat in Monster zijn volgens het AD-artikel van woensdag 26 augustus bezorgd over het asbestafval van de gesloopte school achter hun woningen.

Hoewel de gemeenteraad nog een onderzoek gaat doen naar de opruimwerkzaamheden en de wijze waarop de gemeente is omgegaan met de getroffen bewoners van de asbestbrand in Wateringen roept deze recente brand en de onrust in Monster bij de fractie van Progressief Westland wederom vragen op.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Kan bij brand in een Westlandse school ook asbest vrij komen?
- Heeft de gemeente gecontroleerd of het (overige) gemeentelijk vastgoed asbestvrij is? Zo niet, op welke termijn denkt de gemeente het asbest in haar vastgoed te saneren?
- Hoeveel geld zou hiermee gemoeid zijn en is hiermee in de concept-begroting 2016 en volgende jaren rekening gehouden?
- Is het college het met de fractie van Progressief Westland eens dat er haast is geboden bij het saneren van de asbest in haar vastgoed, al is het maar als voorbeeld?

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier