Collegevragen over besluiteloosheid centrumplan Honselersdijk

Westland Verstandig

Honselersdijk 19.11.2019 - Het College is doende een deel van het oorspronkelijke centrumplan Honselersdijk gerealiseerd te krijgen.

Een en ander concentreert zich rond het Huis van de buurt. Aan de andere kant liggen er grote gaten bloot in Honselersdijk en daar zouden ook projecten ontwikkeld moeten worden door een ontwikkelaar, maar daar gebeurt maar niets.

Ook andere delen van Honselersdijk liggen er niet goed bij en de vraag is wanneer er nu schot in de zaak komt. Dit leidt tot de volgende vragen:

- Heeft het College zicht op de verdere ontwikkelingen in Honselersdijk buiten het kleine deel wat sinds die tijd het centrumplan Honselersdijk is gaan heten?

- Welke acties gaat het College ondernemen om aan de hierboven omschreven situatie een einde te maken?

- Welke initiatieven lopen er en kan de Raad daar een overzicht van krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig, P.J.L.J. Duijsens Fractievoorzitter