Collegevragen over bestrating omgeving Kraaijesteijn en Voorhofplein

LPF Westland

Honselerdijk 07.09.2019 - Vorig jaar is er een wijkschouw geweest in de omgeving van Kraaijesteijn en Elisabethvloed (Tuinen Noord) te Honselersdijk.

Onder andere zijn er vele opmerkingen gemaakt met betrekking tot de bestrating die veel te wensen over liet. Stenen en tegels die omhoog steken waardoor er (zeker door oudere en minder mobiele mensen) gevaarlijke situaties voor komen. Ook bij plaatsen waar boomwortels aan het oppervlak komen. Het plaatsen van een bordje ‘slecht wegdek’ lost zeker het probleem niet op.

Omdat er na een jaar nog weinig tot niet zichtbaars is gebeurd trekken een aantal inwoners van die wijk bij ons aan de bel in de hoop dat er iets aan gedaan kan worden.

Ook wordt er weinig goeds over de huidige staat van het Voorhofplein gesproken, slechte bestrating en ‘gezelligheid’ straalt er niet van af zo midden in het Centrum. Men weet wel dat er een Huis van de Buurt komt, maar die staat er voorlopig niet. Het is in ieder geval geen visiteplaatje voor het centrum van Honselersdijk.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

? Wanneer wordt er uitvoering gegeven aan de opmerkingen die tijdens de schouw van Tuinen Noord zijn gemaakt?

? Is het mogelijk daar waar de wortels omhoog komen het probleem op te lossen en zo niet, te overwegen de boom elders te plaatsen en te vervangen met nieuwe beplanting?

? Is het college bereid om het Voorhofplein wat meer kleur en goede bestrating te geven zodat dit de uitstraling van het centrum een goede boost geeft?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maximaal binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

Hugo van Velden
Roel Valstar