Collegevragen over BTW afdragen gemeente Westland

Progressief Westland

Westland 26.05.2014 - De Gemeente Westland wordt volgens Binnenlands Bestuur nr. 10 hoogst waarschijnlijk in 2016 al verplicht om BTW af te dragen...

over activiteiten die winstgevend zijn of commercieel, in de zin dat zij ook door hetbedrijfsleven (kunnen) worden uitgevoerd.  De gemeente mag activiteiten uitzonderen op basis van drie criteria. Deze BTW-verplichting moet begin volgend jaar al in de begroting van 2016 zijn verwerkt.

Hiervoor moet de gemeente dus al zijn activiteiten doorlichten en bepalen of zij BTW-plichtig zijn of onder de uitzonderingscriteria kunnen worden ondergebracht. In de commissie EFO heeft de accountant ons hiervoor al eerder gewaarschuwd.

Onze vragen:

  1. Is het college het met Progressief Westland eens dat haast geboden is met het formuleren van de uitzonderingscriteria?
  2. Wanneer kan de raad voorstellen tegemoet zien?
  3. Is het college al bezig met het inventariseren van de activiteiten?
  4. Kan het college aangeven wat de financiële consequenties zijn als we er onvoldoende in slagen om de activiteiten onder de uitzonderingscriteria te brengen?

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier