Collegevragen over diefstallen op Monsterse begraafplaats

Westland Verstandig

Monster 15.06.2015 - De fractie van Westland Verstandig is het afgelopen weekend overstelpt met klachten over diefstallen op de Monsterse begraafplaats.

(Op rustplaats Molenlande zijn onder andere beeldjes verdwenen red.)Schande natuurlijk dat dit soort zaken in Westland voorkomt . (foto gemeente Westland) Dit leidt tot de navolgende vragen:

-        Is uw College bekend met de diefstallen op de begraafplaats?

-        Zo ja, wat is de actie geweest vanuit uw College?

-        Zo nee, gaat uw College actie ondernemen en zo ja welke?

-        Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort situaties zich niet in Westland mogen voordoen?

-        Eerder is aangedrongen op camera toezicht op het strand bij de strandpaviljoens. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat als er camera's kunnen  komen deze op de begraafplaats moeten komen. Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat als de diefstallen en plunderingen aanhouden direct cameratoezicht moet komen?

Gaarne deze vragen beantwoorden per ommegaande omdat uitstel van deze kwestie onaanvaardbaar is.

Hoogachtend,

u.e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig