Collegevragen over herbestemming grond oude gemeentehuis Naaldwijk

VVD Westland

Naaldwijk 13.06.2016 - Volgens de planning zal medio 2017 het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen worden.

Eindelijk. Als gevolg van het in gebruik nemen van het gemeentehuis komt onder andere de locatie van het gemeentekantoor te Naaldwijk vrij. Deze locatie, in het hart van Naaldwijk, verdient een prachtige bestemming, die een waardevolle toevoeging zal zijn voor de inwoners en het centrum van Naaldwijk.

Afhandeling vermiste reisdocumenten voortaan bij gemeente

De fractie van VVD Westland ziet graag dat deze ruimte in combinatie met eventueel vrijkomende ruimtes in de nabije omgeving een groen karakter krijgt en gebruikt gaat worden voor o.a. evenementen als bijvoorbeeld de Westlandse Reünie.

Dit alles leidt tot de volgende vragen van de fractie van VVD Westland:

1. Wanneer wordt het gemeentekantoor te Naaldwijk gesloopt?

2. Heeft het college een visie op de vrijkomende ruimte?

3. Is het een idee dat het college in deze visie ook de eventueel vrijkomende ruimtes in de nabije omgeving en Cultureel Centrum De Naald meeneemt?

4. Wilt u in de tot-stand-koming van deze visie meenemen dat het een mooi terrein zou kunnen worden voor evenementen zoals bijvoorbeeld een open lucht theater en de Westlandse Reünie?

5. Wat gebeurt er met de locatie als er tijdelijk geen bestemming voor is?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de VVD Westland fractie,

Sander Zuyderwijk