Collegevragen over herinrichting dorpsplein Poeldijk

LPF Westland

Poeldijk 09.02.2016 - Afgelopen week is er een aankondiging van uit de gemeente geweest om mee denken over de nieuwe inrichting

van het Wilhelminaplein te Naaldwijk. In Poeldijk wordt al vier jaar door de initiatiefgroep Poeldijk gewerkt om een plan uit te werken om het dorpsplein in Poeldijk op te knappen. Zij hebben zelf inloopavonden georganiseerd en plannen voorgelegd.

De wethouder heeft hier op gereageerd en een aantal opties aangeboden waarbij voor een bepaald bedrag het plein opnieuw wordt bestraat met een paar nieuwe lantaarnpalen, drie eenvoudige bankjes en een paar bomen. De initiatiefgroep heeft met hetzelfde bedrag een offerte opgevraagd bij een lokale ondernemer en komt uit op een beter en completer plan voor Poeldijk.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de wethouder aangeven welk voorstel er aan de initiatief groep Poeldijk is voorgelegd vanuit de gemeente en wat dit plan inhoudt inclusief het budget.

2. Is de wethouder op de hoogte van het voorstel van de initiatiefgroep Poeldijk dat zij zelf hebben uitgewerkt?

3. Wordt er vanuit de gemeente gewerkt met een bepaalde aannemer bij dit soort projecten en kan hier van worden afgeweken?

4. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat een dergelijk initiatief i.c.m. een lokale aannemer zeker een gewogen kans moet krijgen?

5. Kan de wethouder aangeven of hij bereid is met de initiatief groep te gaan overleggen om het door hun opgestelde plan te bekijken?

Namens LPF Westland,

John Witkamp