Collegevragen over kwaliteit zwemlessen Optisport

VVD Westland

Naaldwijk 12.12.2014 - Deze week bereikte de VVD fractie het bericht dat per omgaande de erkenning van het zwemdiploma bij Optisport door het Nationaal Platform Zwembaden NRZ is ingetrokken.

In Westland exploiteert Optisport de meeste zwembaden en is daarmee de grootste aanbieder van zwemlessen in onze gemeente. Daarnaast biedt onze gemeente een vangnet aan via de scholen voor kinderen in groep zes van de basisschool om een zwemdiploma te kunnen halen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met bovenstaande intrekking van de erkenning het Nationaal Platform Zwembaden NRZ met betrekking tot het zwemdiploma dat afgegeven wordt door Optisport? 2. Is zonder deze erkenning de kwaliteit van de zwemlessen bij Optisport gewaarborgd? Zo ja, op welke manier? Zo nee, welke maatregelen kunnen ten behoeve van de Westlandse jeugd worden genomen om die kwaliteit wel te waarborgen?

3. Kan het college aangeven welke eisen aan de kwaliteit van het zwemonderwijs in het bestek bij de aanbesteding zijn opgenomen en tot wanneer de huidige overeenkomsten met Optisport lopen?

De VVD verzoekt het college om bovenstaande vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Sander Zuyderwijk