Collegevragen over led verlichting in Westland

Progressief Westland

Westland 01.02.2016 - De Gemeente Westland heeft de ambitie om de meest duurzame glastuinbouwgemeente te worden.

Westland heeft het VNG energieakkoord (2013) onderschreven waarin afspraken staan over energiebesparing, schone technologie een klimaatbeleid.

Eerste LED straatverlichting in Westland

 

Op 11 februari 2015 is de straatverlichting van de Pijle Tuinenweg in Naaldwijk vervangen door led verlichting. Hiermee was de Pijle Tuinenweg de eerste Westlandse weg met led verlichting.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Wat zijn de ervaringen met led straatverlichting?
- Zijn er na de Pijle Tuinenweg al andere wegen met led straatverlichting uitgerust? Indien ontkennend, waarom niet?
- Wat is de ambitie van de Gemeente Westland ten aanzien van straatverlichting?
- Kan het college deze ambitie vertalen in een concreet tijdspad waarin een planning voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gepresenteerd?
- Zo niet, wanneer gaat het college hiermee starten?

Namens de fractie Progressief Westland

Ulbe Spaans