Collegevragen over modderpoel in wijk Tuinveld

GemeenteBelang Westland

's-Gravenzande 16.01.2016 - Inwoners van de (in aanbouw zijnde) wijk Tuinveld in de kern ’s-Gravenzande hebben de fractie

van GemeenteBelang Westland benaderd om hun beklag te doen over de modderpoel die zich in deze wijk ontwikkelt.

Bewoners zijn blij, dat de eerste woningen inmiddels zijn opgeleverd. De wijk oogt ruim en gevarieerd. Na de oplevering worden door de (toekomstige) bewoners nog veelal kleine aanpassingen aan de woningen gedaan en is het echte verhuiswerk aangevangen.

Begrip is er, dat de totale wijk nog in aanbouw is en dat het straatwerk bij de opgeleverde woningen nog niet definitief is. De afgelopen dagen, maar ook door de heftige regenval is het openbaar gebied veranderd in een modderpoel.

Bewoners hebben zowel bij de gemeente als bij de ontwikkelaar (BAM) hun beklag gedaan. Bij de ontwikkelaar werd er verwezen naar de gemeente en bij de gemeente werd geadviseerd om met zoveel mogelijk bewoners te klagen bij de gemeente!!!!

Dit is volgens de fractie van GemeenteBelang Westland niet de manier waarop dit moet worden opgepakt. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is uw college bereid z.s.m. actie te ondernemen, zodat het openbaar gebied in deze (nieuwe) wijk aanvaardbaar schoon is en voldoende afwatering heeft.

2. Indien de gronden nog niet aan de gemeente zijn overgedragen wilt u dan zsm contact opnemen met de bouwer cq ontwikkelaar met het verzoek zoals beschreven onder 1.

3. Wilt u of de ontwikkelaar ( nood ) belijning aanbrengen zodat duidelijk is waar er geparkeerd kan worden en dat er ruimte is voor ( eventuele) hulpdiensten.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Remmert Keizer

Wij verzoeken u te antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijnen, tevens doen wij een dringende oproep dit probleem z.s.m. op te lossen aangezien de woningen schade oplopen aan het interieur.