Collegevragen over oneerlijke concurrentie door groothandel

door GBW

Poeldijk 20.11.2014 - De fractie van GemeenteBelang Westland is aangesproken door enkele Westlandse winkeliers over de navolgende kwestie.

Sinds ongeveer een maand is er een groothandel van levensmiddelen gevestigd op het ABC terrein in Poeldijk. Echter komt vanuit meerdere hoeken het signaal dat deze groothandel ook goederen verkoopt aan particulieren. Door meerdere mensen is de proef op de som genomen. Een winkelier uit Poeldijk geeft hierbij een concreet voorbeeld.

Een aantal van haar klanten is werkzaam op het ABC terrein. Op verzoek van de winkelier hebben deze klanten geprobeerd om als particulier een artikel te kopen in de groothandel. Zij slaagden hierin, en kwamen terug met een blikje bonen. Gezien de locatie worden de Poeldijkse winkels hierdoor het hardste getroffen, maar ook uit andere dorpen komen ontevreden geluiden. Winkeliers hebben het in deze economische tijden niet gemakkelijk, en deze situatie is dan ook zeer onwenselijk. Als hier niet effectief gehandhaafd gaat worden dan zal dit leiden tot verpaupering van de dorpscentra.

De fractie van GBW heeft begrepen dat er reeds meerdere klachten zijn ingediend bij de gemeente.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

1. Is het college bekend met het geschetste probleem? En zijn er veel klachten over deze groothandel binnen gekomen?

2. Is het college bereid op korte termijn hier streng op te gaan handhaven, zodat de Westlandse winkeliers niet ten onder gaan?

Wij verzoeken u deze vraag conform het reglement van orde te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeentBelang Westland,

Kelly van Tol