Collegevragen over problemen met kunstgrasvelden Lyra

GemeenteBelang Westland

De Lier 14.09.2016 - GemeenteBelang Westland heeft kennisgenomen van de perikelen rondom de vorig jaar aangelegde kunstgrasvelden bij voetbalvereniging Lyra.

Als wij dit proces bezien dan lijkt het verdacht veel op de perikelen die de NS heeft gehad met de aanschaf van de Fyra treintoestellen. Ook hier was sprake van een Italiaanse producent/leverancier met alle gevolgen van dien.

Wij vragen ons samen met Lyra af in hoeverre de gemeente zaken heeft gedaan met een betrouwbare productent/leverancier. Een jaar geleden zijn de kunstgrasvelden aangelegd en moeten nu al vervangen worden. Dit valt vanzelfsprekend nog onder de garantietermijn. Mocht het echter zo zijn dat het bedrijf met de noorderzon vertrokken is dan wordt ook dit een financiële catastrofe vergelijkbaar met het Fyra-fiasco.

1.      Is het college bereid om inzicht te geven in de betrouwbaarheid van de producent/leverancier van de kunstgrasvelden (solvabiliteit, liquiditeit)?

2.      ter voorkoming van blessures dienen de velden zo spoedig mogelijk gerepareerd te worden. Wordt dit in gang gezet en kunnen deze kosten verhaald worden op de productent/leverancier?

3.      Als een andere leverancier deze reparatiewerkzaamheden verricht, blijft de garantietermijn op de oorspronkelijke Italiaanse leverancier/producent dan nog van kracht (voor wat deze garantie wellicht nog waard is)?

 

Wij verzoeken u deze vragen conform het rvo binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

 

Namens de fractie van Gemeentebelang Westland.

 

Pieter Hoogerbrugge