Collegevragen over realiseren huisvesting voor arbeidsmigranten

D66 Westland

Westland 16.03.2023 - In 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders beloofd om 2000 bedden te realiseren voor arbeidsmigranten.


In de afgelopen 11 jaar zijn daartoe veel pogingen ondernomen, echter met weinig resultaat. Tot nu toe zijn er 740 bedden voor arbeidsmigranten gerealiseerd, te weten: Elsenbosch (2020, 320 bedden), Tiendweg Naaldwijk (2020, 76 bedden) en Hortihotel Naaldwijk (te realiseren 2023, 344 bedden).

Het college komt dus al jaren niet de belofte na die in 2012 is gedaan. D66 Westland vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten op een goede wijze gehuisvest worden en wil dat Westland daarin zijn eigen eerlijke aandeel oppakt. Het niet nakomen van beloftes zorgt ervoor dat arbeidsmigranten niet fatsoenlijk gehuisvest worden en schaadt de reputatie van Westland.

Inmiddels is het huidige college een jaar onderweg. In de afgelopen 12 maanden is er echter op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten weinig tot niets van de grond gekomen. Gistermorgen viel in AD Haagsche Courant te lezen dat meerdere ontwikkelaars zich terugtrekken, aangezien locaties te duur worden om te ontwikkelen. De nieuwe coalitie wil voornamelijk inzetten op kleine locaties, wat niet rendabel blijkt. D66 Westland wil dat het college de ambitie voor de komende jaren uitspreekt en duidelijk maakt hoe de gemeente zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Naar mening van D66 kan dit binnen de huidige kaders van huisvesting.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Herkent het college zich in de bovenstaande beschrijving?

2. Is het correct dat Westland nog minimaal 1260 bedden moet realiseren om de belofte uit 2012 na te komen?

3. Is het correct dat verschillende ontwikkelaars zich terugtrekken, omdat de kosten te hoog oplopen?

4. Is het college het met D66 Westland eens dat de gemeente zijn aandeel moet leveren en zijn verantwoordelijkheid moet pakken?

5. Is het college bereid om met de verschillende ontwikkelaars in gesprek te gaan en te werken aan grotere locaties om de huisvesting van arbeidsmigranten op een goede wijze te organiseren?

6. Is het college bereid om uit te werken hoe het college planmatig 2000 en meer bedden voor arbeidsmigranten gaat realiseren?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Benjamin Hofland

fractievoorzitter D66 Westland

Reacties (5 reacties geplaatst)

D 66 die hebben nog nooit iets betekend in mijn ogen
Misschien moet meneer Hofland even de groene Fabeltjes krant dicht doen en heel gauw gaan luisteren naar de Westlandse inwoners ! Die willen helemaal geen werkeloze migranten die hun handje komen ophouden en de veiligheid in gevaar brengen en niet te vergeten de huizen inpikken voor onze kinderen.

Hoeveel kunnen er bij hofland in huis? Dan hoor je ze niet meer.
Mijn zoon, 26 jaar, is ook op zoek naar een woning. Wreed maar waar, hij kan niet verder om zijn gezin te ontwikkelen. Meneer Hofland heeft ook oog voor deze problematiek?
meneer hofland wordt eens wakker uw partij d66 moet eens bij het uwv gaan informeren daar stond een stukje over dat 65 procent uitkerings trekkers geen Nederlanders zijn maar wonen hier wel op kosten van ons zet die mensen aan het werk dan hoef je ook niet te lopen huilen dat de gemeente moet zorgen voor huisvesting voor wat er nog komen moet aan arbeidsmigranten.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.