Collegevragen over uitkeringsfraude door MOE-landers

LPF Westland

Westland 04.11.2014 - LPF-Westland heeft kennis genomen van het artikel van RTL Nieuws waarin wordt aangegeven dat uit een politierapport blijkt....

dat MOE-landers paspoortfraude plegen en daardoor misbruik maken van uitkeringen door het aannemen van een andere identiteit. Criminelen zijn daardoor onvindbaar voor de politie en fraudeurs kunnen onbeperkte aantallen toeslagen en uitkeringen opstrijken. MOE-landers die in hun land van herkomst hun naam hebben laten wijzigen, kunnen zich in ons land opnieuw aanmelden met die nieuwe naam.

Met deze nieuwe identiteit kunnen zij vervolgens nieuwe uitkeringen en toeslagen aanvragen. Het Westland is een pilotgemeente voor de inschrijving van arbeidsmigranten en heeft een hoog verloop van inschrijvingen van arbeidsmigranten.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze vorm van uitkeringsfraude?

2. Worden er in Westland inmiddels al bijstandsuitkeringen uitgekeerd aan MOE-landers en zo ja, in hoeveel gevallen?

3. Heeft er uitkeringsfraude plaatsgevonden of zijn er signalen dat er uitkeringsfraude heeft plaatsgevonden in Westland door MOE-landers?

4. Welke maatregelen neemt het college om deze en andere vormen van uitkeringsfraude te voorkomen?

5. Worden in dat kader tevens huisbezoeken afgelegd? Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave van der Meer