Collegevragen over verhuurde tuinbouwbedrijven

LPF Westland

Westland 09.03.2014 - De gemeente Westland heeft diverse tuinbouwbedrijven in bezit die verhuurd worden.

De hoeveelheid en op welke plaatsen deze tuinbouwbedrijven zijn gelegen is niet altijd duidelijk. Vanuit de praktijk bereiken ons geluiden dat diverse van deze verhuurde , al of niet door de gemeente, tuinbouwbedrijven niet altijd goed beheerd worden. Met als gevolg; veel overlast voor naastgelegen bedrijven van onkruid en ongedierte.

(luis, witte vlieg ,trips e.d.) Ook krijgen we de indruk dat de controle op regelgeving en dan met name op milieugebied minder strikt wordt uitgevoerd op bovengenoemde glastuinbouwbedrijven.

Hieromtrent heeft LPF-Westland de volgende vragen:

1 Is  het college bereid  een lijst te overleggen van tuinbouwbedrijven die zij in bezit
   heeft? (zo ja, lijst gaarne bij beantwoording meesturen)

2 Is het college bereid een lijst te overleggen van tuinbouwbedrijven die zij verhuurd
   heeft? (zo ja, lijst gaarne bij beantwoording meesturen)

3 Kan het college aangeven hoe niet verhuurde tuinbouwbedrijven beheerd worden?

4 Is er controle vanuit de gemeente dat verhuurde tuinbouwbedrijven zodanig beheerd
   worden dat ze geen overlast geven aan naburige bedrijven?

5 Zijn door de gemeente verhuurde bedrijven qua milieu inrichting helemaal “up to date”
   en worden deze bedrijven aan dezelfde controle onderworpen als reguliere bedrijven?

6 Is het college het met de fractie van LPF-Westland eens dat verouderde niet 

   verhuurde  tuinbouwbedrijven en verhuurde tuinbouwbedrijven die overlast
   veroorzaken gesloopt dienen te worden en in afwachting tot het moment dat deze
   percelen in ontwikkeling gaan en deze lege kavels goed te onderhouden dienen te
   worden?

Namens de fractie van LPF-Westland,

Bert Doelman

John Witkamp