Collegevragen over verkeerssituatie Noord-Lierweg

LPF Westland

De Lier 20.01.2020 - In juli 2019 heeft de fractie van Westland Verstandig vragen gesteld over de verkeerssituatie op de Noord Lierweg in De Lier.

Dit n.a.v. de diversen werkzaamheden op deze weg. De problemen worden vooral veroorzaakt door de smalle rijbaan waarvoor er diversen passeerstroken zijn gemaakt.

Waar nog wel een groot probleem is betreft het stuk tussen nummer 4 en de bocht aan het einde van de Noord Lierweg. Door een aantal grote moderne bedrijven met veel vrachtverkeer i.c.m. de vele fietsers die gebruik maken van deze weg ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties. Als vrachtwagens niet de mogelijkheid hebben gebruik te maken van een passeerstrook, moeten zij achteruit gaan rijden met alle gevaarlijke gevolgen voor iedereen.

Op 8 januari jl. zijn de antwoorden op deze vragen binnengekomen en daarbij is gemeld dat men van de situatie op hoogte is maar geen actie gaat ondernemen.

Foto Googlemaps

Nu blijkt uit een reactie van een bewoner, dhr. vd Bos van de Winteruin, dat er wel met betrokkenen van de gemeente is gesproken maar geen gebruik gemaakt is van de aangeboden oplossingen. Uit de reactie blijkt dat de verkeerssituatie problemen veroorzaakt en de ontsluiting van een belangrijk tuinbouwgebied ernstig wordt belemmerd en ook met regelmaat voor ernstige opstopping zorgt en voor het langzame verkeer gevaarlijke situaties veroorzaakt.

Door recente verwerving van een kavel is een ondernemer bereid om medewerking te verlenen om de verkeerssituatie op dit deel van de Noord Lierweg sterk te verbeteren. Er is toen gemeld dat dit een eenmalig aanbod is omdat de ondernemer vergevorderde plannen heeft met de ontwikkeling van de kavel. Er is toen geen gebruik gemaakt van het aanbod. De ondernemer is nogmaals bereid om te zien of er nog mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren voordat er definitieve plannen worden uitgevoerd.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan het collega aangeven dat er een voorstel in 2019 is gedaan door de ondernemer waar de gemeente geen gebruik van heeft gemaakt?

2. Kan het college aangeven waarom er geen gebruik gemaakt is van het aanbod?

3. Is het college voldoende op hoogte van de problematiek op dat deel van de Noord Lierweg m.b.t. het vele zware verkeer maar ook de combinatie van de vele fietsers die gebruik maken van deze weg?

4. Klopt het dat er wederom een aanbod ligt van de betrokken ondernemer om te zien of er alsnog tot een goede oplossing gekomen kan worden voor de verkeersproblematiek op dit deel van de Nood Lierweg?

5. Is het college bereid om nogmaals het gesprek aan te gaan om een van de laatste mogelijkheden te grijpen om een goede verkeersoplossing voor de Noord Lierweg te realiseren?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp