Collegevragen over verplaatsing brandweerkazerne Naaldwijk

GemeenteBelang Westland

Naaldwijk 07.10.2015 - Vorige week mochten wij via de WOS vernemen dat de brandweerkazerne aan de ’s Gravenzandseweg in Naaldwijk nu echt verplaatst gaat worden.

Al jaren lopen de gesprekken tussen woongroep de oude veiling en de twee portefeuillehouders over deze locatie, te weten de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid en diverse wethouders huisvesting.

 

De portefeuillehouder openbare orde en veiligheid gaf te kennen dat de kazerne beschikbaar zou komen zodra er een gedegen plan lag. De toenmalige wethouder huisvesting onderschreef deze stelling, maar gaf aan niets te kunnen doen zolang de kazerne door de brandweer in gebruik was. Deze patstelling werd niet doorbroken waardoor de woongroep het geloof verloor ooit tot realisatie van de plannen te kunnen komen.

 

Echter, met deze laatste mededeling, heeft de woongroep weer moed gevat. Bij navraag door GemeenteBelang Westland hebben zij laten weten het plan te nog steeds willen uitvoeren.

GemeenteBelang Westland is van mening dat ‘t het college dus siert indien zij nu daadwerkelijk uitvoering geeft aan de eerder gedane uitspraken en toezeggingen. De woongroep heeft wel aangegeven dat, vanwege allerlei toezeggingen uit het verleden, het wel aan de gemeente is de gesprekken te heropenen. GemeenteBelang Westland meent dat een nieuw plan voor deze bestemming in samenwerking met deze woongroep tot mooie ontwikkelingen kan leiden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.      Op welke termijn wordt de brandweerkazerne aan de ’s Gravenzandseweg in Naaldwijk door de brandweer leeg opgeleverd?

2.      Is het college bereid om reeds nu al met woongroep de oude veiling om tafel te gaan om te bespreken wat partijen concreet moeten doen om het project van de grond te krijgen?

3.      Is het college bereid dit proces te lopen met de woongroep voordat de lokatie voor andere doeleinden in de markt gezet gaat worden?

4.      Is het college het met GBW eens dat er grote toenemende behoefte is aan seniorenwoningen en er van het college dus een extra inspanning verwacht mag worden om dit project tot een succes te maken?

5.      Is de afdeling planontwikkeling bereid om de regiefunctie op zich te nemen om in eventuele samenwerking met de ontwikkelaar van de woongroep, Boele en van Eesteren, en een woningcorporatie tot een optimale invulling van het perceel te komen?

Graag verzoeken wij u deze vragen conform het reglement van orde te beantwoorden.

Namens GemeenteBelang Westland,                                                 

Frank Rijneveen