Collegevragen over verplaatsing van overlast in Opstalwijk

LPF Westland

Naaldwijk 04.03.2015 - Afgelopen week is de fractie van LPF-Westland benaderd door bewoners van onder meer de Gladiool, Hyacint en het Sneeuwklokje

in Naaldwijk aangaande de openbare veiligheid in hun wijk. Sinds de situatie in de Esdoorn fors is aangepakt blijkt de overlast vooral in deze straten toe te nemen.

Deze straten kenmerken zich door veel portieken en nissen die ook nog eens slecht verlicht zijn. Afgelopen weken is er tot 2x toe brand gesticht in de directe nabijheid van woningen en afgelopen weekend werden de ruiten van een huis aan de Hyacint ingegooid.

Bewoners hebben voor de LPF te benaderen ook al contact gezocht met Vestia maar krijgen daar de bekende formele cq ontwijkende antwoorden. Tevens is er toegezegd dat Vestia de wijk zou komen bekijken maar tot op heden hebben de melders niets gehoord of gezien.

Onze vragen :

1. Is de burgemeester op de hoogte van de overlast die ervaren wordt in de genoemde straten?

2. Is de burgemeester bereid om door middel van extra surveillance of het inzetten van particuliere beveiligingsbedrijven het veiligheidsniveau/gevoel weer te herstellen?

3. Is de burgemeester bereid Vestia aan te sporen de genoemde wijk te voorzien van meer en betere verlichting en zodoende de wijk minder aantrekkelijk te maken voor lieden die hier niet thuis horen?

Namens de fractie van LPF-Westland,

Dave van der Meer