Collegevragen over verstopte beluchtingsputten

Westland Verstandig

's-Gravenzande 21.07.2015 - Een aantal bewoners van ’s-Gravenzande hebben de fractie van Westland Verstandig op het navolgende gewezen.

Er zijn meer dan 50 beluchtingsputten op het Marktplein aanwezig voor de bomen, maar daar wordt nooit iets aan gedaan en deze zijn verstopt. Die putten moeten zo snel mogelijk opengemaakt worden. De bomen verschrompelen en staan te lijden.

Westland Verstandig: snel concrete stappen rondom herinrichting Marktplein

Ook bij de nieuwe bomen die vorig jaar geplant zijn moeten putten gemaakt worden, maar dat is niet gebeurd. De bomen kunnen niet floreren omdat het grondwater in de zomer naar een diepte zakt die voor de wortels van die bomen niet meer bereikbaar is. De bestrating ligt in een laag grond verhard met beton en laat dus geen water door. Nu de bestrating toch wordt aangepast lijkt het goed om dit mee te nemen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-         Is uw College bekend met vorenstaande problematiek van de verstopte beluchtingsputten?

-         Het moet toch niet al te veel moeite kosten om de putten weer open te maken? Dit is toch achterstallig onderhoud wat allang had moeten worden ingelopen?

-         Bij de nieuwe bomen moeten putten gemaakt worden. Die zijn wel toegezegd en ook gepland. Wanneer komen die? Gebeurt dit op korte termijn daar anders ook die bomen het niet zullen redden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig