Collegevragen over VNG-lobby en Wet open overheid

D66 Westland

Westland 13.05.2016 - Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer de initiatiefwet Wet open overheid aan van Linda Voortman

(GroenLinks) en Steven van Weyenberg (D66). Op basis van de wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast gaan overheden uit zichzelf meer informatie openbaar maken. Bovendien wordt er een halt toegeroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin. De Wet open overheid moet in de plaats komen van de Wet openbaarheid van bestuur.

In Vrij Nederland valt te lezen dat onder andere de VNG namens Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de Wet open overheid en ook van plan is om actief bij de Eerste Kamer te lobbyen tegen het wetsvoorstel.

D66 Westland heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het genoemde artikel?

2. Klopt het dat de VNG namens de Nederlandse gemeenten een lobby voert tegen de wet?

3. Waarom voert de VNG die lobby?

4. Wat vindt het college van die lobbyactiviteiten?

5. Doet de VNG die lobbyactiviteiten ook namens de gemeente Westland?

Zo ja, heeft de gemeente Westland daar bewust mee ingestemd? En zo ja, waarom?

Tamara van Riet

Fractievoorzitter D66 Westland