Collegevragen over willekeurig handhaven tijdens Varend Corso

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/08/2016 16:04

Kwintsheul 07.08.2016 - De fractie van LPF-Westland heeft kennis genomen van het feit dat gemeente Westland het nodig vond om een optreden van de band Spint,

zaterdagmiddag tijdens het varend corso in de kern Kwintsheul, te verbieden.

Het varend corso is één groot evenement waarbij talloze (buurt/dorps)feesten plaats vin-den zonder noemenswaardige problemen. Gewoon gezelligheid op z'n Westlands.

Veel publiek voor Varend Corso op de Westlanddag

Het verbieden van één specifiek optreden (op last van sluiting van café De Jachthaven) is in de ogen van LPF Westland pure willekeur en wordt er op een ongehoorde manier om-gegaan met een welwillende ondernemer die iets voor zijn eigen dorp wil betekenen.

Gemeente Westland schreeuwt van de daken dat de kleine kernen ook moeten opbloeien maar drukt vervolgens ook dit initiatief weer de kop in door (niet Westlandse) handha-vers op pad te sturen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de burgemeester het met LPF Westland eens dat het varend corso zich kenmerkt door tallozen feesten langs de route?

2. Wat is de reden om dit optreden van de (cover)band Spint tegenover café De Jachthaven in Kwintsheul te verbieden?

3. Wanneer gaan de handhavers op een Westlandse manier handhaven? Oftewel eerst eens bellen en niet één dag van tevoren op de stoep staan met de mededeling : 'of je last het optreden af of we sluiten je zaak'

4. Hoeveel vergunningen zijn er aangevraagd door personen en/of bedrijven langs de route van het corso en in welke kernen en voor welke locaties?

Namens LPF Westland,

Dave vd Meer Ben van der Stee