Collegevragen over zware mishandeling feestweek De Lier

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/10/2013 20:41 - Gewijzigd op 06/10/2013 20:48

De Lier 07.10.2013 - Op 19 september jl. is de fractie van LPF Westland benaderd door de echtgenote van het slachtoffer van de mishandeling in De Lier op 23 augustus jongstleden.

De echtgenote heeft ons een brief doorgestuurd die ze een dag eerder naar de burgemeester had gestuurd. Het eerste wat wij als fractie hebben gedaan is opheldering vragen bij de burgemeester over de stand van zaken en vervolgens een aantal malen contact gehad over de verdere voortgang.

Blij waren wij, en uiteraard ook het slachtoffer en zijn familie, met de aanhouding van een aantal verdachten. Minder blij zijn wij met het geschetste verhaal wat hierachter zit! Met nadrukkelijke toestemming van de schrijfster zullen wij de brief meesturen, ontdaan van personalia uiteraard! Na het lezen van de desbetreffende brief en het voeren van meerdere gesprekken met de afzender komen wij tot de volgende vragen:

1. Is de burgemeester het met ons eens dat het handhaven van de openbare orde en optreden bij misdrijven primair een taak is van de politie en secundair van de door de organisatie ingehuurde security?

2. Is de burgemeester het metons eens dat afspraken met de organisatoren van feesten geen beletsel mogen zijn tot adequaat optreden door de politie bij misdrijven en overtredingen?

3. Waarom hebben de dienstdoende agenten niets anders gedaan dan (na aandringen van de echtgenote van het slachtoffer) het bekijken van het slachtoffer en het advies geven om de dag erna maar aangifte te doen?

4. Is de burgemeester het met de fractie van LPF Westland eens dat deze gang van zaken in strijd is met ieder rechtsgevoel?

5. Waarom heeft de arrestatie van de verdachten zo lang geduurd? Filmpjes/beeldmateriaal was voorhanden!

6. Is de burgemeester het met ons eens dat dit hufterig gedrag een hoge prioriteit moet krijgen bij de politie en dat we in het Westland gezamenlijk uitdragen dat we dit gedrag niet tolereren?!

7. Het lijkt erop dat de inschatting van het letsel wederom niet op waarde is geschat door de politie (dit was eerder ook het geval in de ‘Parkzaak’ in ’s- Gravenzande). Hoe voorkomen we dat dit nog vaker voor gaat komen?

8. Na de genoemde zaak in ’s-Gravenzande en eerder dit jaar de onrust in Wateringen, lijkt het erop dat er pas na actie vanuit de plaatselijke politiek, in deze gevallen door onze fractie, er meer aandacht gegeven is aan de desbetreffende zaak. In onze ogen moet deze zaken ook zonder inmenging van de politiek sneller en adequater worden aangepakt. Deelt u deze mening?

Wij verzoeken het college de vragen binnen de daarvoor bestemde termijn schriftelijk te beantwoorden. Namens de fractie van LPF - Westland, Dave vd Meer Fractievoorzitter

Bijlage: Tekst brief slachtoffers aan burgemeester vd Tak

Geachte heer Van der Tak,

Op vrijdag 23-08 is mijn man slachtoffer geworden van zware mishandeling / openlijke geweldpleging op het Rankplein in De Lier, tijdens de jaarlijkse Gondelvaart. We zijn nu bijna vijf weken verder en dachten tot gisteren dat het herstel enigszins voorspoedig zou gaan. Naast de nodige kneuzingen en verwondingen heeft hij een complexe, meervoudige breuk van zijn rechterschouder en een hersenkneuzing opgelopen. De hersenkneuzing uit zich in neurologische problemen, zoals duizelingen, oorsuizen/piepen, hoofdpijn en spraakproblemen/stotteren.

Gisteren heeft hij in het ziekenhuis te horen gekregen dat de breuk in zijn schouder niet goed geneest en dat hij meerdere operaties zal moeten ondergaan. Hij zal minimaal een jaar nodig hebben voor operaties en revalidatie. Volledig herstel is niet meer mogelijk; hij zal de rest van zijn leven een flinke beperking van zijn rechterarm hebben. Dat betekent dat een groot deel van de activiteiten die hij tot nu toe deed tot het verleden behoren.

U zult begrijpen dat dit een heel heftige boodschap voor ons was. Vandaag werd ik gewezen op een twitterbericht van Dave van der Meer waarin hij u vraagt of er al voortgang is in deze zaak. U reageerde op 26 augustus met de volgende tekst: is bekend actie opsporing loopt, groepje is in beeld, wordt flink aan gewerkt. Ondanks diverse berichten in de afgelopen weken dat er binnenkort tot aanhouding zou worden overgegaan, is er naar ons weten nog niemand aangehouden.

Wij vragen ons af waarom het zo lang duurt. Veel mensen vragen ons waarom er nog steeds niets is gebeurd. Ik zou graag een ander antwoord geven dan dat ik het waarom niet weet. Wellicht dat u het antwoord kent.... Ten tijde van de mishandeling was ik onderweg van huis naar het Rankplein. Mijn man had zich daar samen met onze dochter van 11 jaar bij de familie van onze buren aangesloten. Ik arriveerde op het moment dat hij net in veiligheid was gebracht en op de rand van het waterbassin van een kermisattractie lag. Zijn kleding was gescheurd, zijn schouder hing raar naast zijn lichaam en uit zijn hoofd stroomde bloed. Hij was verward, zakte soms weg en vroeg naar onze dochter. Nadat ik mijn man en dochter herenigt had en mijn man onder behandeling van de EHBO-vrijwilligers was, hoorde ik van getuigen wat er gebeurd was en dat enkele daders nog op een boot stonden naast de plek van de mishandeling.

Twee politieagenten en 2 mannen van security waren aanwezig. Ik heb de aanwezige politieagenten aangesproken en hen vertelt wat de getuigen mij hadden verteld. Ik heb hen gevraagd actie te ondernemen omdat er naar mijn mening sprake was van mishandeling. De politieagenten vertelden mij dat er een afspraak was tussen de organisatie van het Bradelierfeest en de gemeente/politie en dat de security actie moest ondernemen. Zij konden niets doen.

Ik heb er op aangedrongen dat zij naar mijn man zouden gaan kijken, zodat zij zelf zouden zien dat er sprake was van mishandeling. Dat hebben zij toen gedaan en het enige wat zij ons hebben aangeraden was om de volgende dag aangifte te gaan doen. Daarna vertrokken ze. U zult begrijpen dat ik behoorlijk wanhopig was. Straks zouden de daders er gewoon mee wegkomen. Ik ben toen met een jongen en een meisje op de boot gaan praten en heb hen gevraagd van wie de boot was waarop de daders hadden gestaan. Ik hoopte op die manier nog enige aanwijzing naar de daders te krijgen.

Zij weigerden echter hun naam en adres te geven. Vervolgens heb ik de aanwezige security vertelt wat er aan de hand was en hen gevraagd mij te helpen aan de namen van de jongelui op de boot. Zij hebben daar gehoor aan gegeven. Echter, de jongelui renden allemaal weg en de boot werd even later opgehaald door anderen en dwars door de gondelvaart weggevaren. Inmiddels hadden de vrijwilligers van de EHBO ons aangeraden om mijn man naar de huisartsenpost te brengen. Ik heb mijn buurman gebeld, die mijn man opeenvolgend naar de huisartsenpost in Naaldwijk heeft gebracht en daarna, met een stevig portie morfine, doorgereden heeft naar het ziekenhuis in Delft.

Thuisgekomen bekeek ik de door mij, op mijn man zijn telefoon, genomen foto's. Deze waren te onduidelijk of de jongelui hadden hun gezichten afgeschermd. Daarna kwam ik op de telefoon filmpjes tegen die mijn man van de Gondelvaart had gemaakt. Daar stond ook de boot met de betreffende jongelui op. Deze filmpjes hebben wij aan de rechercheur gegeven, ter ondersteuning van het onderzoek. Nog steeds vraag ik me af waarom de politieagenten niets deden om de identiteit van getuigen en daders vast te stellen.

Waarom 'verschuilden' zij zich achter een afspraak met de organisatie. En hoe komt het dat de gemeente als vergunningverlener dergelijke afspraken tussen politie en organisatie goedkeurt. Ik heb me nooit zo in de steek gelaten gevoeld als op dat moment en dat spookt met regelmaat door mijn hoofd. In dit hele verhaal heb ik een aantal vragen gesteld waar ik nog geen antwoord op heb. Ik hoop dat ik door middel van het schrijven van dit mailbericht wel antwoord krijg op deze vragen en dat er ook vanuit uw kant meer druk komt om de daders hier niet mee weg te laten komen.

Ook hoop ik dat dit verhaal wordt meegenomen in de evaluatie van het Bradelierfeest. Wellicht zijn er vanuit uw kant nog vragen. Die beantwoord ik graag, per mail of in een persoonlijk gesprek. Met vriendelijke groet,

(naam afzender om privacyredenen niet vermeld)