Collegevragen rondom overname Imtech Building Services

LPF Westland

Poeldijk 30.08.2015 - Afgelopen week is er door Westland Infra gemeld dat ze een deel van het failliete Imtech heeft overgenomen.

Het gaat hier om de meetdiensten van het voormalige bedrijf en het is goed dat zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten worden doorgezet vanuit het faillissement.

Uiteraard staat LPF Westland positief tegenover dergelijke ontwikkelingen bij Westland Infra maar heeft gezien het belang van onze gemeente bij dit bedrijf daar een aantal vragen over.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Om een indruk te krijgen wat deze aankoop voor Westland Infra betekent kan de wet-houder aangeven wat deze uitbreiding in percentages inhoud voor het bedrijf?

2. Omdat er geen personeel wordt overgenomen betekent dit nu dat er wel extra ar-beidsplaatsen bijkomen?

3. Zijn er financiële en of juridische risico’s aan de overname verbonden en hoe zijn deze eventueel afgeschermd?

4. Kan de wethouder aangeven of de aankoop gevolgen heeft voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders?

Namens de Fractie LPF-Westland

Ben vd Stee

Peter Voskamp