Collegevragen VVD over privacy en Suwinet

VVD Westland

Westland 22.06.2015 - Privacy staat hoog in het vaandel van de gemeente Westland, getuige de Aanmoedigingsprijs Privacy 2015 die de gemeente recent heeft ontvangen

voor het verankeren van privégegevens in het sociale domein. De fractie van VVD Westland nam dan ook met ontsteltenis kennis van de berichtgeving rond Suwinet, het computersysteem waar ambtenaren voor de beoordeling van recht op een uitkering met een paar muisklikken inzage hebben in gegevens van loon, hypotheek, huisadres, bankrekeningnummer, studieschuld – kortom vrijwel alle denkbare persoonsgegevens.

Gebleken is immers dat bij de meeste gemeenten de beveiliging van dit digitale klantendossier ontbreekt of in ieder geval onder de maat is. (foto fractie VVD Westland) Zaterdag 20 juni jl. besteedde het VPRO-radioprogramma Argos hier aandacht aan, en deze berichtgeving werd door alle media overgenomen waarbij de kern is dat deze ontbrekende beveiliging ongeoorloofd ‘gesnuffel’ in loonstrookjes en het ‘lekken’ van geheime adressen aan ex-partners tot gevolg kan hebben.

Een en ander geeft de fractie van VVD Westland aanleiding tot de volgende vragen:

1.     Welke veiligheidsnormen gelden voor gemeenten voor een waterdicht systeem van privacygevoelige gegevens in het Suwinet?

2.     Welke veiligheidsnormen worden in de gemeente Westland gehanteerd en in hoeverre voldoen die normen aan de vereiste beveiliging?

3.     Op welke manier wordt de autorisatie van medewerkers niet alleen geregeld maar ook onderhouden, wanneer b.v. toegang van een bepaalde medewerker tot dit systeem vanwege functiewisseling niet meer noodzakelijk is?

4.     Zijn er met betrekking tot deze normen vaste procedures die voldoen aan de beveiligingsnormen en zo ja, welke?

De VVD verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Elly van der Wilk  

Vincent Hayward