Collegevragen VVD Westland over afwaarderen gemeentegronden

VVD Westland

Westland 08.08.2016 - Dankzij een aantrekkende woningmarkt en economie hoeven lokale overheden over 2015 niet meer af te boeken op de waarde van hun grond,

uitzonderingen daar gelaten. De voorzieningen die gemeenten hebben genomen om verwachte verliezen op te vangen zijn afgelopen jaar slechts met 1,3% toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Deloitte dat dinsdag 2 augustus j.l. is verschenen.

Collegevragen inzake reconstructiegebieden Boomawatering en Poelzone

Gezien het feit dat gemeente Westland veel gronden in bezit heeft en deze een bepaalde waarde vertegenwoordigen geeft dat ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is het college zich bewust van dit feit en kent men de resultaten van het onderzoek dat door Deloitte is uitgevoerd?

2. Welke consequenties heeft dit voor de balans van de gemeente Westland?

3. Hoe vergaat nu de verkoop van de gronden ten behoeve van de ontwikkeling van de gemeente Westland; toegespitst naar woningbouw en overige ontwikkelingen?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland

Pieter Varekamp

Vincent Hayward

Bron: http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/publieke-sector/articles/gemeentefinancien-grondposities-bij-gemeenten-eind-2015.html

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/public-sector/deloitte-nl-ps-monitor-gemeentefinancien-2015-grondposities.pdf