Contract met Perspektief in Poeldijk verlengd

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/02/2019 21:16 - Gewijzigd op 13/02/2019 21:39

Poeldijk 13.02.2019 - Op 10 december 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie ChristenUnie-SGP Westland inzake overlast bewoners Perspektief te Poeldijk. 

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Bewoners van het appartementencomplex aan de Rijsenburgerweg te Poeldijk geven aan veel overlast te ondervinden van de tijdelijke bewoners in de flat. Bovendien blijven tijdelijke bewoners vaak langer dan het ene jaar waar de vaste bewoners van uit gaan. De overlast kan er toe leiden dat vaste bewoners zich in de flat niet meer op hun gemak voelen, en noodgedwongen op zoek gaan naar andere woonruimte. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Collegevragen inzake overlast appartementencomplex Poeldijk

Tijdens de commissie MO d.d. 7 januari 2019 is dit onderwerp tijdens de rondvraag uitvoerig aan de orde geweest. Daarom wordt nu zeer beknopt geantwoord. 

Vraag 1

Klopt het dat Perspektief voorlopig op de locatie in Poeldijk blijft? 

Antwoord 1

Ja, dat klopt. 

Vraag 2

Zo ja, voor hoe lang is het contract verlengd? 

Antwoord 2

Voor een jaar met een optie voor langer.  

Vraag 3

Is er gezocht naar nieuwe locaties? 

Antwoord 3

Ja, deze zoektocht is nog gaande. 

Vraag 4

Is er zicht op een permanente oplossing voor deze manier van beschermd wonen? 

Antwoord 4

Nog niet. 

Wij vertrouwen erop u hiermee geïnformeerd te hebben.