Creatieve oplossing gemeente voor openstelling Ambachtsweg

College Westland

Wateringen 13.05.2022 - Op 3 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 inzake creatieve oplossing voor openstelling van de Ambachtsweg.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
D66 Westland werd net als andere fracties en inwoners van Wateringen verrast door de oplossing die het college heeft gekozen om de Ambachtsweg weer open te stellen (die trok de beslissing later weer in red). De motie vroeg het college weliswaar om, in samenspraak met alle betrokkenen, een creatieve oplossing met snelheidsremmende maatregelen, maar deze mate van creativiteit hadden wij niet verwacht. In aanvulling op de reeds ingestuurde schriftelijke vragen, leggen wij het college nog enkele vragen voor.

Vraag 1
Met welke betrokkenen en op welke momenten is vanaf het aannemen van de motie overlegd?

Antwoord 1
De Raad is via de raadsinformatiebrief geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen inzake de Ambachtsweg. Bovenstaande vraag wordt met deze brief beantwoord.

Vraag 2
Welke creatieve oplossingen zijn er bij deze overleggen de revue gepasseerd?

Vraag 3
Wat is de uiteindelijke overweging dat er juist voor déze creatieve oplossing is gekozen?

Vraag 4
Hoe is het overleg met de gemeente Den Haag sinds het aannemen van de motie verlopen?

Vraag 5
Zit er al schot in de herinrichting van deze kruising?

Antwoord 3 t/m 5
De Raad is via de raadsinformatiebrief geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen inzake de Ambachtsweg. Bovenstaande 3 vragen worden met deze brief beantwoord.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Bizar dit, de brief zou een startpunt zijn om met omwonenden over creatieve oplossingen te spreken. Nu blijkt het een definitief eindpunt te zijn.
Met de bewoners van de Noordweg is het beloofde vervolg overleg nooit meer gehouden.
En nog steeds geen verkeersbesluit .... Schandalig! Wij staan juridisch machteloos doordat de wet is omzeild.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.