D66 stelt collegevragen over oplaten van ballonnen

D66 Westland

Westland 23.01.2015 - Bij feestelijkheden in Westland worden regelmatig ballonnen opgelaten. Voor de natuur en het milieu is dit minder feestelijk:

vogels en allerlei andere dieren in zee en op land raken ervan verstopt, en verhongeren dan of stikken in de resten, die bovendien erg lang het milieu blijven verstoren. Dit geldt helaas ook voor 'afbreekbare ballonnen'. Het helium dat gebruikt wordt voor de ballonnen is bovendien aan het opraken.

Om deze redenen worden diverse gemeenten terughoudender met het oplaten van deze ballonnen, en gaan over tot feestelijke alternatieven, zoals mooie lichtjes en andere versiering, of iets fleurigs planten of zaaien. (foto dieballongaatnietop.nl) 

In een antwoord op Kamervragen enkele maanden geleden gaf ook het kabinet aan de zorgen te delen: gemeenten worden aangemoedigd het gebruik van deze ballonnen te verminderen via mogelijkheden binnen het evenementenbeleid en via de vergunningen daarbij.

Dezer dagen is een beweging op gang gekomen om het oplaten van ballonnen bij de carnavalsoptocht in Wateringen tegen te gaan. De fracties worden overstelpt met e-mails. Helaas vermelden de afzenders in de regel geen woonplaats, waardoor niet duidelijk is of deze van inwoners zijn. Ook zijn er schrijvers die vreemd genoeg hun naam weigeren te vermelden.

D66 heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Deelt het college de zorgen van deze briefschrijvers en onze fractie over de schadelijke gevolgen van het ballonnen oplaten voor dieren en het milieu?

2. Is het college bereid ervoor te zorgen dat de gemeente Westland alleen nog natuur- en milieuvriendelijke alternatieven toe gaat passen?

3. Is het college daarbij ook bereid het evenementen- en vergunningenbeleid daarop aan te passen en daarmee geen ballonnen, ook geen zogenaamd afbreekbare, toe te staan?

Wij verzoeken u de gestelde vragen binnen de voorgeschreven termijn schriftelijk te beantwoorden.

Tamara van Riet,

fractievoorzitter D66 Westland