D66 wil verbetering van onderhoud en parkeren in centrum Naaldwijk

D66 Westland

Naaldwijk 09.04.2016 - Sinds vele jaren ligt er een braakliggend stuk grond in het centrum van Naaldwijk waar tot 2009 de Harmonie stond,

namelijk bij de kruising Dijkweg-Verdilaan. Enige actie om deze grond te bebouwen is er vooralsnog niet.

 

Aan de rand van het terrein, langs de Verdilaan, staat sinds 2010 de Westlandse Muur, die is neergezet om geld in te zamelen voor de hulpverlening na de aardbeving die Haïti destijds trof.

 

 

De muur is in handen van Westland Support Other Foundation en staat er nog voor onbepaalde tijd. Inmiddels begint de muur tekenen van slijtage te vertonen, met name door het regelmatig verdwijnen van de groene en witte steentjes.

 

 

In dit gedeelte van Naaldwijk (Naaldwijk Centrum Noord) is al enige tijd gebrek aan parkeerruimte. Parkeergelegenheden zijn er wel, maar deze zijn op de meeste drukke periodes niet toereikend. Bij de fractie D66 Westland zijn veel klachten binnengekomen van consumenten en leveranciers die dit gedeelte van het centrum proberen te bereiken.

 

 

Hiernaast is reeds vele jaren terug een gedeelte van het centrum van Naaldwijk opnieuw bestraat. Deze straten zijn recentelijk nog gecontroleerd op oneffenheden en waar nodig bijgewerkt. Bepaalde gebieden zijn toentertijd echter niet opnieuw bestraat, zoals de Molenstraat tot de Rembrandtstraat en het gebied vanaf de Van Tijnstraat inclusief het Raoul Wallenbergplein. Het bovengenoemde gebied, wat als de ingang van het centrum van Naaldwijk geldt, is momenteel in zeer erbarmelijke staat, net als andere gedeelten van het centrum.

 

 

Naar de mening van D66 Westland zou er voor het verbeteren van de situatie in het centrum van Naaldwijk minimaal een tijdelijke parkeervoorziening moeten komen, bijvoorbeeld op het terrein van de voormalige Harmonie, en zou op korte termijn de bestrating verbeterd moeten worden.

D66 Westland heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 

1.      Is het college voornemens om de bestrating in het centrum van Naaldwijk te verbeteren? Zo ja, op welke termijn en welke straten? Zo nee, waarom niet?

 

2.      Ziet het college mogelijkheden om een tijdelijke parkeerplaats te realiseren op het terrein van de voormalige Harmonie? Op welke termijn kan zoiets worden gerealiseerd?

 

3.      Welke andere permanente of tijdelijke mogelijkheden ziet het college om de parkeerdruk te verlichten in dit gedeelte van het Naaldwijkse centrum?

 

4.      Vindt het college ook dat de muur nodig aan onderhoud toe is? Kan het college de eigenaren verleiden tot opknappen of weghalen om zo dit deel van de Verdilaan aantrekkelijker te maken?

 

 

Benjamin Hofland                            Maxim van Ooijen

 

steunraadslid D66 Westland            raadslid D66 Westland