Deel bewoners zonder verwarming in Hoogeland

College Westland

Naaldwijk 13.04.2018 - Op 3 maart zijn door fractie LPF collegevragen gesteld over het uitvallen van het warmtesysteem bij woningen in de wijk Hoogeland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is de gemeente op de hoogte van de problemen in de wijk Hoogeland?

Antwoord 1

Westland krijgt verschillende berichten over de werking van het warmtesysteem in de wijk Hoogeland. Er is een beeld ontstaan dat er vooral in het laatst gebouwde deel van de wijk problemen zijn ontstaan met het warmtesysteem.

Collegevragen over uitvallen verwarming wijk Hoogeland

Vraag 2

Is het college het met LPF Westland eens dat het onacceptabel is dat mensen hun huizen niet kunnen verwarmen en niet kunnen beschikken over warm water en dat Vestia daar niks aan wil doen?

Antwoord 2

Het college is het eens met LPF dat mensen moeten kunnen beschikken over een goed functionerend warmtesysteem. Wij hebben contact opgenomen met Vestia en de vraag gesteld of het beeld dat LPF schetst ook klopt. Vestia heeft aangegeven dat het huidige systeem tegen de grenzen van de capaciteit loopt. Dat dit ook de oorzaak is van de in de koude periode ontstane problemen bij sommige van de huurders van Vestia. Er wordt gewerkt aan een derde koude / warmte bron om dit op te lossen.

Vraag 3

Is het college bereid om per direct Vestia op te roepen het probleem per ommegaande serieus aan te pakken?

Antwoord 3

Zoals gesteld onder vraag 2 hebben wij contact opgenomen met Vestia. Uit het antwoord blijkt dat Vestia werkt aan een oplossing voor het probleem. Wij zien vooralsnog geen verdere rol voor de gemeente.