Drukbezochte avond WV-LEO 2.0 over verkiezingsprogramma

Advertorial WV/LEO 2.0

's-Gravenzande 07.02.2014 - Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft op donderdagavond 6 februari jl. in de Spaansche Vloot een drukbezochte avond gehad over haar verkiezingsprogramma.

Ook werd het verkiezingsprogramma van Westland Verstandig-LEO 2.0 vergeleken met de programma’s van andere partijen. Duidelijk is uiteengezet waar Westland Verstandig-LEO 2.0 zich in onderscheidt. Zo is Westland Verstandig-LEO 2.0 de enige partij die voor het doorgaan in de bestaande gemeentehuizen Naaldwijk, Monster, Wateringen en ’s-Gravenzande is en dus fel gekant tegen het onzinnige plan om nog eens twee nieuwe gemeentehuizen te bouwen.

Ook is Westland Verstandig-LEO 2.0 de enige partij die op een andere wijze wil bezuinigen en de financiën van de gemeente op orde wil brengen. Het is ook praktisch de enige partij die in haar verkiezingsprogramma een financiële onderbouwing heeft gegeven van hetgeen zij in de komende vier jaren wil realiseren.

Op de avond is uitvoerig gesproken over de wenselijkheid om in Naaldwijk wel een derde supermarkt te realiseren, maar niet in een omvang en op de plaats waar deze nu gepland staat. Ook is uitvoerig stilgestaan bij de huidige financiële situatie van de gemeente en is nog maar een keer uitvoerig uitgerekend dat doorgaan in de bestaande gemeentehuizen goedkoper is dan de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen.

Ook de wenselijkheid om de vrijkomende euro’s als geen nieuwe gemeentehuizen gebouwd worden voor andere voor de burgers nodige zaken te reserveren, kwam uitvoerig aan de orde.

Inmiddels heeft Westland Verstandig-LEO 2.0 besloten om ook een dergelijke avond in Wateringen te gaan organiseren.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter