Drukbezochte bijeenkomst in Prinsenhof Maasdijk over stopzetten plannen 2e Polenhotel

Advertorial

Maasdijk 03.03.2019 - Op vrijdagavond 1 maart waren ca 100 inwoners van de Maasdijk aanwezig in de Prinsenhof. De aanwezige inwoners zijn fel tegen de komst van een 2e polenhotel in hun dorp.

De 2 fracties die tegenstemden - Westland Verstandig en LPF Westland - hebben uitleg gegeven aan de curieuze politieke gang van zaken tot nog toe. Het College van B en W is tegen de komst. Ineens is de meerderheid van de Raad voor. Diezelfde Raad meende eerder in meerderheid dat een 2e Polenhotel er niet diende te komen. Waarom ineens gedraaid werd is onduidelijk.

Tijdens de avond werd vastgesteld dat het nog lang geen gelopen race is. Zo moet de Raad als het college van B en W mocht besluiten een ontwerp-vergunning te geven opnieuw de kwestie behandelen en een defintieve verklaring van geen bedenkingen afgeven. Daarna kan dan weer bij de Raad bezwaar gemaakt worden en daarna nog een beroep bij respectievelijk de Rechtbank en daarna de Raad van State. Eerst moet overigens de aanvrage nog compleet gemaakt worden door de aanvrager en zal de Raad de 1 e herziening bestemmingsplan moeten vaststellen. De aanvrager moet zich afvragen of ze dit plan nog wel wil uitvoeren als er zoveel mensen tegen zijn!

Wat Westland Verstandig betreft is het overigens ongewenst dat in Westland op grote schaal - 16 - polenhotels gaan komen. Dus ook niet bij Verburch sportpark in Poeldijk of langs de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk of aan de Tiendweg in Naaldwijk.

Huisvesting in grotere aantallen moet in ieder geval alleen plaatsvinden op plekken in Westland waar geen ophef kan ontstaan of ontstaat bij inwoners( bijvoorbeeld locatie Elsenbos) en op de agro-bedrijven zelf maar dan in kleine getalen. Dat laatste omdat dan goed toezicht gehouden kan worden en de tijdelijke arbeidsmigranten ook het beste opgevangen kunnen worden hetgeen ze zelf ook prettig vinden.

Bedacht moet worden dat polenhotelinitiatiefnemers (uitzendbureaus) vooral uit zijn op eigen financieel gewin en niet om Westland of de arbeidsmigranten te helpen. Voorts moet huisvesting van meer dan 3 of 4 arbeidsmigranten per woning in de kernen aan banden gelegd worden. Dat geeft in de regel te veel overlast voor de buurt.

Wilt u de sheets van de avond bekijken dan kunt u die zien op de site van Westland Verstandig vanaf 5 maart a.s.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens 

Advertorial