Eind 2018 collegevoorstel parkeerproblemen Ter Heijde

College Westland

Ter Heijde 13.09.2018 - Op 28 augustus 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over drukte parkeren openbare ruimte Ter Heijde.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Herkent het College het vorenstaande en is het College bereid om op de meeste korte termijn nu echt wel met deugdelijke maatregelen te komen om de parkeersituatie op zomerse dagen in Ter Heijde te verbeteren?

Vraag 2

Eerder heeft onze fractie al vragen gesteld over het openstellen van de dijk als extra parkeerterrein, maar het College heeft in het geheel niets met die suggestie gedaan. De vraag is of dat ook de beste oplossing is, maar niets doen betekent dat de bewoners van Ter Heijde aan hun lot worden overgelaten en dat is niet acceptabel. Is het College het hiermee eens?

Vraag 3

Op welke wijze kan nu eindelijk eens deugdelijk aangepakt worden het feit dat op vergunde plaatsen door derden geparkeerd wordt? Zijn de in de aanhef van deze vraag gedane suggesties niet het begin van in ieder geval een oplossing en dat op zomerse dagen door politie Z BOA’s strak gehandhaafd wordt?

Vraag 4

Doorn in het oog is ook het rijden over het fietspad met auto's, hetgeen een dagelijks veel voorkomend gebeuren is. Ook daar dient gehandhaafd te worden en het fietspad is er niet om met auto's overheen te rijden. Is het College bereid om nu eindelijk eens te handhaven voor wat betreft het gebruik van het fietspad door auto's?

Antwoord

Het college is bekend met de situatie rond parkeren in Ter Heijde op zomerse dagen. Woensdag 12 september bezoekt het college Ter Heijde in het kader van de dorpsbezoeken voor College op pad. De parkeerproblematiek wordt daarin meegenomen. Alle aangedragen suggesties worden uiteraard meegenomen en afgewogen.

Aan het einde van dit jaar verwachten wij voorts een voorstel naar uw raad te kunnen sturen waarin uw raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het parkeerbeleid bij de strandslagen.