Extra raadsvergadering op dinsdag 12 oktober

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/10/2021 16:38 - Gewijzigd op 12/10/2021 19:10

Naaldwijk 12.10.2021 - Op dinsdag 12 oktober wordt een extra ingelaste raadsvergadering gehouden in de raadzaal aan de Verdilaan te Naaldwijk.

Die zal worden gehouden vanaf 19.00 uur inzake het afvaldossier.

De hierbij aan u voorgelegde voolopige concept-agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Vaststelling van de agenda

2.1 Procedure initiatiefvoorstel WV inzake Schoon Westland (inhoudelijke behandeling in de raadscommissie Ruimte van 23 november 2021 en ter besluitvorming in de raadsvergadering van 7 december 2021)

3. Spreekrecht voor burgers

4. Uitwisseling van gedachten waar mogelijk over (recent ter inzage gelegde stukken in) het zo te noemen afvaldossier.

5. Sluiting