Extra raadsvergadering op dinsdag 8 juni

Geplaatst door Westlanders.nu op 08/06/2021 01:56 - Gewijzigd op 08/06/2021 10:37

Naaldwijk 08.06.2021 - Op dinsdagavond 8 juni wordt in het gemeentehuis aan de Verdilaan een extra raadsvergadering gehouden over de afvalinzameling in het Westland.

De agenda ziet er als volgt uit.

1 Opening en mededelingen

2 Vaststelling van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers Beraadslagingen over (bespreekstukken)

4 Initiatiefvoorstel WV-GBW-GL inzake instellen onderzoekscommissie aanbesteding afvalinzameling In de raadsvergadering van 8 december 2020 is het initiatiefvoorstel procedureel aan de orde geweest. Vervolgens is het initiatiefvoorstel behandeld in de raadscommissie Bestuur van 7 januari 2021.

In de raadsvergadering van 19 januari 2021 is de inhoudelijke behandeling aangehouden vanwege het niet fysiek kunnen vergaderen. Het verzoek is gedaan om dit in een extra raadsvergadering te behandelen, zodra er weer fysiek vergaderd kan worden.

5 Sluiting