Extra vergadering financiële stroppen afvalverwerking pas op 7 of 8 oktober

Advertorial

Westland 25.09.2020 - Nadat Westland Verstandig, inmiddels samen met GroenLinks, om een extra raadsvergadering verzocht op maandag 21 september 2020 bleef het erg lang stil.

Pas gisteren werd duidelijk dat het College niet in staat is snel de op 16 september gevraagde informatie te verstrekken. Die informatie kan pas eind volgende week worden gegeven. Westland Verstandig acht het weer tekenend voor dit College. Meer dan 14 dagen zijn nodig om aanwezige stukken en toelichtingen te geven! Vandaar dat de vergadering volgens de voorzitter van de Raad niet eerder kan dan 7 of 8 oktober.

Het College heeft de zaak gewoon niet op orde en waarom zoveel tijd nodig is, laat zich raden. Verklaringen voor fouten en niet goed op de winkel passen moeten blijkbaar nog “gevonden” worden en ongetwijfeld zullen externe krachten worden ingehuurd die moeten trachten het vermoeden van wanbeleid te verdoezelen. Wordt vervolgd op één van de hiervoor genoemde data en we zijn benieuwd welk konijn uit de collegehoed getoverd gaat worden om de pas recent naar buiten gebrachte tekorten te verklaren.

Allemaal te triest voor woorden, maar Westland Verstandig vindt dat de Raad, als controleur van het College, hier haar verantwoordelijkheid moet nemen. Dat zijn we verplicht aan alle inwoners en ondernemers van Westland, want zij betalen het gelag door een meer dan 30% verhoging van de afvalstoffenheffing.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial