Feiten en cijfers over eenzaamheid in Westland

College Westland

Westland 24.11.2022 - Op 30 september hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD over eenzaamheid in het Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In september was het de week tegen eenzaamheid. Uit onderzoek van het CBS onder 7.000 mensen blijkt dat ruim vier op de tien Nederlanders boven de 15 jaar zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam hebben gevoeld. Dat zijn er meer dan in 2019, toen ongeveer een derde van de Nederlanders te maken had met eenzaamheid. Het zou hierbij vooral gaan om alleenstaande ouders en alleenstaanden. Om eenzaamheid aan te pakken, trekt het kabinet de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro extra uit. Het geld is onder meer bedoeld voor anti-eenzaamheidsprojecten in gemeenten. Daarnaast heeft het kabinet ook de vervolgaanpak op het project ‘Één tegen eenzaamheid’ gepresenteerd.

Dit brengt de fractie van De Westlandse VVD tot de volgende vragen:

Vraag 1
Heeft het college zicht op hoeveel Westlanders zich afgelopen jaar enigszins of zeer eenzaam heeft gevoeld?

Antwoord 1
Ja. Binnen Westland hanteren we de cijfers van de GGD monitor. De meest recente cijfers dateren van 2021

Vraag 2
Voor de aanpak tegen eenzaamheid maakt de gemeente Westland veel gebruik van Vitis Welzijn. De Westlander kan hier terecht voor steun en advies. Wat de Westlandse VVD betreft zijn het echter ook bijvoorbeeld de buschauffeur, de kapper en de kassamedewerker die eenzaamheid kunnen herkennen. Hoe worden deze beroepsgroepen, die veel contact hebben met mensen, hierin ondersteund door de gemeente en door Vitis Welzijn. In de gemeente Vriezenveen hebben kappers bijvoorbeeld een training kunnen volgen om eenzaamheid te herkennen. Hoe kijkt het college hier tegen aan?

Antwoord 2
Een dergelijke workshop wordt sinds drie jaar ook aangeboden in Westland. De volgende doelgroepen hebben aan de workshop deelgenomen:

_ Vrijwilligers Informatief Huisbezoek 
- Vrijwilligers van de bibliotheek
- Professionals vanuit verschillende organisaties
- ZEL: doktersassistenten, POH’ers, fysiotherapeuten
- Pedicures 
- Kappers 
- Schoonheidsspecialisten 
- Kerken (w.o. vrijwilligers die bij inwoners thuis komen) 
- Professionals van Patijnenburg, GGZ-Doel, Pieter van Foreest, Groeii

In november wordt de workshop gegeven aan medewerkers van ZorgMies. Daarnaast zijn er gesprekken met ISW over het aanbieden van een verkorte versie van de workshop. Binnenkort vindt een pilot plaats tijdens een van de studiedagen voor docenten. Zij hebben direct contact met jongeren (vertrouwensband) en kunnen een belangrijke rol vervullen in de vroegsignalering. Het blijvend onder de aandacht brengen van de workshop en het werven van nieuwe deelnemers staat hoog op de agenda van Vitis Welzijn. Daarnaast is het goed te weten dat Vitis Welzijn onder de naam ‘Doe je mee’ ook trainingen aanbiedt aan inwoners die zich eenzaam voelen. Ook zijn er diverse mogelijkheden voor ontmoetingsgroepen en lotgenotencontact.

Vraag 3
Op westlandontmoet.nl staan mooie Westlandse initiatieven om eenzaamheid aan te pakken. Hoe worden de initiatieven op deze site onder de aandacht gebracht en hoe worden Westlanders het gehele jaar door gestimuleerd om acties tegen eenzaamheid aan te melden en te organiseren?

Antwoord 3
WestlandOntmoet biedt een platform waar organisaties en inwoners ontmoetingsactiviteiten onder de aandacht kunnen brengen en inwoners terecht kunnen voor een overzicht van ontmoetingsactiviteiten. In 2021 is de website www.westlandontmoet.nl uitgebreid met een webapp en zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd zoals een jongerenfilter. Elke maand is er aandacht voor WestlandOntmoet. Inwoners en organisaties worden gestimuleerd om ontmoetingsactiviteiten te organiseren en aan te melden op de site. Daarnaast is er veel aandacht voor WestlandOntmoet via de sociale media zoals Facebook. Ook stimuleren onder andere de sociaal makelaars van Vitis Welzijn en medewerkers van bibliotheek Westland dat organisaties en inwoners hun activiteiten kenbaar maken via de website. Tijdens de Week van de Ontmoeting die altijd plaatsvindt tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid wordt er extra aandacht gegenereerd voor WestlandOntmoet.

Vraag 4
Ook laagdrempelige ontmoetingsplekken kunnen helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Een voorbeeld is het initiatief Buurtbankjes.nl. Via dit initiatief worden mensen gestimuleerd een buurtbankje voor hun huis te plaatsen waarop men de buurt kan ontmoeten en bij kan kletsen. Is het college bekend met dit initiatief en is zij bereid dit onder de aandacht van de Westlanders te brengen?

Antwoord 4
Het college is bekend met dit initiatief. Het gaat uit van particulier initiatief en kan een mooie aanvulling zijn op de bestaande initiatieven in Westland. In Westland hebben we in alle kernen ‘social sofa’s’, oftewel buurtbankjes (die bankjes met mozaïek). Deze hebben we ontvangen van Fonds Westland.

Vraag 5
Een andere mogelijkheid om buurtbewoners op een laagdrempelige manier te ontmoeten, is bijvoorbeeld via de jeu-de-boules baan. Wie kent ze niet, de Franse dorpjes op het platteland, die meestal alleen beschikken over een bakker, een café én een jeu de boules baan. In Frankrijk beschikt bijna elk plein over een jeu-de-boules baan. Deze banen worden door jong en oud druk bezocht en dragen niet alleen bij aan de vitaliteit van de gebruikers, maar zorgen ook voor saamhorigheid en gezelligheid. Hiermee zijn zij ook direct een middel tegen eenzaamheid. Is het college het met de Westlandse VVD eens dat deze jeu-de-boules banen, maar bijvoorbeeld ook openbare dam- en schaakborden, van meerwaarde kunnen zijn in Westland, onder andere voor de strijd tegen eenzaamheid?

Antwoord 5
Ontmoetingsplekken kunnen zeker van meerwaarde zijn in de strijd tegen eenzaamheid. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuw speelbeleid. Onderdeel van het nieuwe speelbeleid is om brede, inclusieve ontmoetingsplekken te creëren in wijken. Op deze plekken krijgen dus ook ouderen een plek om buurtgenoten te ontmoeten. We nemen de suggestie om elementen voor ouderen toe te voegen mee in dit beleid.  

In Westland zijn op een aantal plekken jeu-de-boules banen te vinden. Voorbeelden zijn Naaldwijk, Honselersdijk, Wateringen en Poeldijk. Het gebruik van deze banen door inwoners is wel wisselend. In Naaldwijk, bij wijkcentrum Hof van Heden, wordt er gebruik gemaakt van de twee banen. De baan in Honselersdijk wordt niet gebruikt. In Wateringen is de jeu-de-boules gesitueerd voor de ingang van het wijkcentrum wat niet prettig is voor de mensen die het wijkcentrum met bijvoorbeeld een rollator bezoeken. Om deze reden zal deze jeu-de-boules baan binnenkort verdwijnen. Bij wijkcentrum De Backerhof, op het wooncomplex van Arcade is de jeu-de-boules baan eigendom van Arcade. Deze wordt zo en dan gebruikt door bezoekers van het wijkcentrum en bewoners van de Witteburg. Daarnaast ligt er op het complex van sportcentrum Verburch een grote jeu-de-boules baan. Deze wordt zeer intensief gebruikt door de jeu-de-boules vereniging Verburch. In Maasdijk is de jeu-de-boules baan achter het wijkcentrum vervangen door een kruidentuin die door de buurt wordt bijgehouden.

Van belang bij plekken in de buitenruimte is dat deze zich op een goed toegankelijke plek bevinden en dat actieve inwoners zich hiervoor willen inzetten.

Vraag 6
Is het college bereid om op proef en op korte termijn enkele van deze faciliteiten aan te leggen? Te beginnen bij bijvoorbeeld het her in te richten Oranjeplein in Maasdijk en het gebied bij de Sint Martinusstraat in Naaldwijk?

Antwoord 6
We nemen in het speelbeleid de bredere ontmoetingsplekken mee. Dit zal niet op korte termijn worden gerealiseerd. Bij actuele herstructureringsgebieden zoals het Oranjeplein nemen we de wensen mee in de overwegingen.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Als pleitbezorger voor samenwerking, redelijkheid en sociaaldemocratie voel ik me behoorlijk alleen staan in Westland.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.