Gaat Westland met gemeentehuissoap weer de bietenbrug op?

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/10/2013 14:37 - Gewijzigd op 31/10/2013 14:50

Westland 31.10.2013 - Want in de nacht van woensdag 30 op donderdag 31 oktober werd er door een meerderheid van voornamelijk coalitiepartijen besloten tot het in principe beschikbaar stellen.....  

van een krediet van 21 miljoen euro die moet leiden naar een aanbesteding in de zogenaamd DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) contract. Een aanbestedingsvorm met grote risico’s en een wurgovereenkomst voor de duur van 25 jaar. (advertorial)

Deze aanbestedingsvorm kwam niet geheel toevallig na het stoppen met de poging onderhands één partij te gunnen (de Westlandse Ondernemerscombinatie WOC) de gemeenteraad in vliegen. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het één met het ander te maken zou hebben. De fractie van LPF-Westland heeft uitvoerig op de grote risico’s gewezen en ook nog eens fijntjes aangegeven dat dit wellicht, na het financiële in de tientallen miljoenen euro’s lopende schade bij het project Westlandse Zoom en de zojuist bekend geworden BTW-blunder van 9 miljoen Euro in het project Nieuwe Water (ONW), het zoveelste dossier is waar onze gemeente mee de bietenbrug op gaat.

Wat houdt de constructie in?

Het komt er op neer dat alle zaken zoals ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en operationeel beheer bij één partij komt te liggen zonder dat je daarover nog invloed hebt voor een periode van 25 jaar. Als je dan al ergens iets moet wijzigen in die periode, dan kan dat alleen maar met de nodige (soms zware) financiële consequenties. Niet alleen daar waar het een gebrek aan flexibiliteit betreft over die 25 jaar die het contract duurt, maar ook over BTW-claims door het rijk.

Nadat portefeuillehouder van der Tak schermde met een brief van de belastingdienst waarin men expliciet toestemming zou hebben van de belastingdienst voor een BTW-constructie, bleek nadat onze fractie meteen een kopie van die brief vroeg, dat deze al was gestuurd begin februari van dit jaar in antwoord op een vraag per brief van de gemeente van 30 november 2012. Toen moest de WOC variant nog gepresenteerd worden (mei 2013) en van de DBFMO variant had nog helemaal niemand gehoord.

Kortom een partijtje blufpoker door de burgemeester met een slechte hand kaarten. Inmiddels hebben we geconstateerd dat de opmerkingen over de Btw compensatie van burgemeester van der Tak compleet op drijfzand zijn gebaseerd. Daar waar vd Tak in de raadsvergadering blufte expliciet toestemming te hebben gehad voor de Btw compensatie voor de DBFMO constructie, blijkt uit de stukken die de raad op verzoek van LPF-Westland vandaag heeft gehad, hier totaal geen sprake van te zijn.

De brief van de gemeente en het antwoord van de belastingdienst zijn gebaseerd op de lopende bedrijfsvoering van de huidige gemeentelijke huisvesting. Zoals in de raadsbehandeling aangegeven staat Westland eenzelfde Btw debacle te wachten zoals nu in Eindhoven het geval is en bij de bouw van het provinciehuis van de provincie Gelderland. Dat betekent dat de kosten voor de bouw bij deze constructie, maar ook op delen van het 25 jarig contract door Btw heffing fors duurder uit zullen gaan vallen.

Maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat de hele situatie die nu besproken is weer een verkiezingsitem zal worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. Dit college heeft in al zijn besluiteloosheid continue de verkeerde keuzes gemaakt op de verkeerde momenten. Hierdoor valt de planning voor gunning na de gemeenteraadsverkiezingen en is wat onze fractie betreft niet meer dan logisch dan dat de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad hier een oordeel over zal vellen.

Wat nu al wel duidelijk is, is dat de huidige coalitie een variant heeft gekozen met twee gebouwen. Iets wat aan een normale burger niet valt uit te leggen. Wat ons betreft is er op 20 maart a.s. als de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn een nieuwe werkelijkheid en zal de nieuwe gemeenteraad hier mee aan de slag moeten. Wat ons betreft wordt dan de risicovolle DBFMO constructie direct gestopt en wordt er gekozen voor een reguliere openbare Europese inschrijving. Iets waarvoor dit college al jarig krampachtig weg loopt en onze gemeente al veel schade heeft berokkend.

Fractie LPF-Westland