GBW bezorgd over aanrijtijden ambulances in Westland

GemeenteBelang Westland

Westland 01.08.2016 - GemeenteBelang is bezorgd naar aanleiding van een publicatie van het programma de Monitor waarin een beeld wordt geschetst van de situatie

aangaande de spoedeisende hulp door ambulancediensten in de regio Haaglanden. Er wordt een voorbeeld genoemd van een geval waarbij de aanrijtijd 30 minuten was omdat er voor Westland op dat moment geen ambulance beschikbaar was.

Er wordt aangegeven dat dit geen incident is maar een structureel probleem. De oorzaak van deze problemen is volgens de publicatie te wijten aan het feit dat er minder ziekenhuizen zijn met een algemene acute zorg wat maakt dat ambulanceritten onnodig langer worden. Daarbij opgeteld dat ziektekostenverzekeraars met "patiënten schuiven", omdat steeds meer ziekenhuizen specialiseren, worden patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis vervoerd.

In de publicatie wordt zelfs gesproken van het pingpongbal-effect. Verder wordt gemeld dat het systeem van geautomatiseerde triage niet goed functioneert. Zo komt het voor dat een melding qua urgentie niet goed wordt beoordeeld. Deze problematiek is niet te toetsen uit het jaarverslag van de ambulancezorg, omdat daarin alleen de cijfers van de gehele regio staan en die zijn geflatteerd door de ritten binnen de stad Den Haag. (foto archief)

Na het verdwijnen van de nachtapotheek is dit weer een voorbeeld waarbij door bezuinigingen de veiligheid c.q. gezondheid van onze burgers in gevaar kan komen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek over de aanrijtijden van ambulances?

2. Is het college met GBW van mening dat het niet acceptabel is wanneer de afgesproken aanrijtijden niet gehaald worden?

3. Is het college bereid om met voorrang aandacht te vragen voor deze problematiek bij de Veiligheid Regio Haaglanden?

4. Wat voor termijn acht het college acceptabel om dit probleem op te lossen?

Wij verzoeken u deze vragen conform het rvo binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Frank Rijneveen