GBW en CU-SGP bezorgd over verminderde bijdrage voor bijstandsuitkeringen.

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/10/2015 17:55 - Gewijzigd op 05/10/2015 18:04

Westland 05.2015 - Vanmorgen was in de media te lezen dat de gemeenten minder geld krijgen voor de bijstand.

De VNG communiceerde twee weken geleden over het recente advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over het verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten. Ook in het verbeterde model zouden nog systematische fouten zitten.

De VNG heeft het kabinet gevraagd om met een oplossing te komen voor de geconstateerde problemen. Want het aantal gemeenten dat de rekening van de schattingsfouten gepresenteerd krijgt, is weliswaar beperkt, maar deze krijgen wel fors minder Rijksbijdrage ten opzichte van de gerealiseerde uitgaven.

Gemeente Westland maakt aanspraak op Junckerfonds

Westland krijgt volgend jaar 6% minder budget, als we het bericht van de WOS mogen geloven. Onze fracties zijn erg geschrokken van dit bericht. Dit heeft ons doen bewegen tot het stellen van onderstaande vragen.

1.      In hoeverre heeft het college al rekening gehouden met een verminderde bijdrage van het rijk voor de bijstandsuitkeringen?

We menen dat nu een voorlopige toewijzing is bekendgemaakt.

2.      Ziet het college kansen om deze budgettoewijzing aan te vechten, zodat de definitieve toewijzing hoger zal uitvallen?

3.      Welke mogelijkheden ziet het college om de uitgaven op dit gebied te verminderen?

In het beleidsverslag 2014 WWB, IOAW, IOAZ en schuldhulpverlening was te lezen dat er in 2014 in Westland na extern onderzoek een aantal fraudegevallen binnen de Wet Werk en Bijstand geconstateerd zijn. Dit leverde een besparing in 2014 op van €135.631,76.

4.      Ziet het college mogelijkheden om dit onderzoek te verbreden en zo wellicht een groter aantal fraudegevallen te detecteren en dus een groter bedrag aan oneigenlijk genoten uitkering terug te vorderen?

5.      Is er nu sprake van een gat in de Begroting 2016? Zo ja, kan het college bij de begrotingsbehandeling aangeven welke mogelijkheden het ziet dit gat te verkleinen? En welke andere mogelijkheden het college op dit punt ziet?

Graag verzoeken wij u deze vragen conform het reglement van orde te beantwoorden.

Namens GemeenteBelang Westland,                                  Namens CU-SGP Westland,                      

Kelly van Tol                                                                                     Dick de Heer