GBW; Oude wijn in nieuwe zakken. Schrik over de begrotingscijfers.

Advertorial GBW

Westland 24.09.2018 - Vandaag, maandag 24 september 2018, heeft het nieuwe college van B&W van gemeente Westland het Westlandprogramma 2018-2022

(inclusief Uitvoeringsprogramma 2019) gepresenteerd. In de programma’s zijn de ideeën, plannen en voornemens die de collegepartijen de komende vier jaren voor Westland in petto hebben op rij gezet.

GemeenteBelang Westland vindt het jammer dat de coalitiepartijen in hun Westlandprogramma en het Uitvoeringsprogramma voor 2019 nog niet ècht inhoud en gezicht geven aan de frisse wind waar zij steeds de mond zo vol van hebben.


Foto fractie GBW

“Na het Westlandprogramma gelezen te hebben moeten wij jammergenoeg spreken van gemiste kansen door het uitstellen van keuzes. En van het maken van verkeerde keuzes.” Remmert Keizer, fractievoorzitter GemeenteBelang: “Het maakt wat mij betreft opnieuw duidelijk dat deze coalitie er op belangrijke onderdelen van het akkoord nog niet uit is. Ze weten nog niet precies hoe ze het willen aanpakken en schuiven daarom het maken van echte keuzes ook nu weer vooruit”.

Waar het Westlandprogramma 2018-2022 (en het Uitvoeringsprogramma 2019) wèl duidelijk over is, is de manier waarop het nieuwe college met besluitvorming wil omgaan. De collegepartijen geven hoog op van samenspraak met de Westlandse bevolking: plannen moeten in samenspraak met bevolking tot stand komen. “GemeenteBelang Westland is blij dat het nieuwe college hierbij dus de lijn voortzet die door het oude college reeds is ingezet; een mooi voorbeeld van oude wijn in nieuwe zakken. Jammer is dan wel dat het college de lijn van het vorige college als het gaat om het economisch beleid of ‘zorg dichtbij’ niet voortzet. Zo is bijvoorbeeld het budget voor Centrumplan Monster drastisch terug geschroefd, maar wordt voor het terugdringen van eenzaamheid géén extra budget vrijgemaakt”.

GemeenteBelang Westland is vooral erg geschrokken van de begrotingscijfers van dit nieuwe college. De collegepartijen zijn van plan flink in de buidel te tasten. Zo hebben ze bijvoorbeeld het plan om de Westlandse woningcorporaties ieder jaar een douceurtje te geven van 1 miljoen euro (!) voor de bouw van 100 sociale huurwoningen.

Remmert Keizer: “De vorige wethouder van financiën heeft goed op de centjes gepast, waardoor Westland er in financieel opzicht nu goed voorstaat. Wat deze coalitie wil, lijkt ons moeilijk vol te houden. Dan moet er over vier jaar flink worden bezuinigd. Aan de hand van het huidige cijfermateriaal lijkt er sprake lijkt van een structureel evenwicht. Lijkt dus, omdat we ook zien dat slechts met veel kunstgrepen en het nemen van financiële risico’s de begrotingen over de komende jaren sluitend zijn gemaakt. De ontwikkeling van de algemene reserve leidt er zelfs toe dat er op enig moment onvoldoende buffers aanwezig zijn voor onverwachte tegenvallers of het benutten van buitenkansen”.

“We gaan de plannen van het college de komende weken goed bestuderen en zullen in de gemeenteraad bij het debat over het Westlandsprogramma en het Uitvoeringsprogramma 2019 aangeven waar het beter kan en beter moet. We zullen het dan ook niet laten bij kritiek alleen maar ook concrete verbetervoorstellen en –plannen aandragen. We hebben er zin in!”

Advertorial