GBW vraagt aandacht voor versterken gemeentelijke organisatie

Advertorial GBW

Westland 31.05.2018 - Per 1 juli aanstaande geldt er een aardgasverbod voor nieuwbouwwoningen. Vanaf die datum worden aanvragen voor een omgevingsvergunning

voor nieuwbouwwoningen daarom alleen nog in behandeling genomen als het een woning zonder gasaansluiting betreft. Verwacht wordt daarom dat vóór 1 juli nog een hausse komt aan bouwaanvragen voor woningen mèt gasaansluitingen.

Meer vertrouwen in elkaar en instituties

Oud-wethouder Frank Rijneveen heeft bij zijn afscheid in een brief aan de leden van de gemeenteraad geschreven dat de gemeentelijke organisatie aan de grenzen van zijn mogelijkheden zit. “Het draait”, schijft de oud-wethouder, “maar is kwetsbaar”. Eerder al heeft GemeenteBelang Westland [GBW] aangegeven dat er tijdens de bouwcrisis bij de gemeente stevig is bezuinigd op de afdelingen die over de bouwplannen gaan en nu in de laatste jaren de woningmarkt weer aantrekt, er te weinig capaciteit is.

GBW vraagt het college van B&W nu welke maatregelen het college inmiddels heeft genomen of gaat namen naar aanleiding van het signaal van oud-wethouder Rijneveen om de gemeentelijke organisatie te versterken zodat deze ook in staat is de te verwachten hausse aan aanvragen binnen de termijn van 8 weken af te wikkelen, ook nog rekening houdend met de vakantiebezetting in de zomer.

Advertorial