GBW vreest overlast tijdens verbouwing/renovatie Bleijenburgflat

GemeenteBelang Westland

De Lier 30.03.2016 - Voor de verbouwing/renovatie van de Bleijenburgflat in De Lier heeft u een omgevingsvergunning verleend

aan Arcade (de eigenaar van het de flat). Wij weten dat het College verder geen bemoeienis heeft met deze verbouwwerkzaamheden en dat dit een taak is van Arcade. (foto Arcadewonen.nl)

Wij hebben begrepen dat deze werkzaamheden tot overlast van de buurtbewoners zal gaan leiden o.a. doordat een aantal parkeerplaatsen voor een bepaalde tijd niet beschikbaar zal zijn voor de bewoners.

Dit brengt onze fractie tot de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat een renovatie als hierboven beschreven tijdig met de buurtbewoners moet worden gecommuniceerd (in het bijzonder over de overlast die gepaard gaat met deze werkzaamheden)?

2. Weet u of een dergelijke communicatie heeft plaatsgevonden?

3. Indien geen communicatie heeft plaatsgevonden, kan een dergelijke communicatie voortaan bij het verlenen van een omgevingsvergunning worden afgedwongen?

Wij verzoeken u vriendelijk deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Pieter Hoogerbrugge