GBW wil duidelijkheid over situatie Lunchroom Bijzonder

door GBW

De Lier 24.12.2014 - Onlangs bezocht de fractie van GemeenteBelang Westland Lunchroom Bijzonder in De Lier en spraken wij met mevrouw Van den Berg

directrice van de Lunchroom.

Zij gaf aan dat er onzekerheid bestaat over de resterende periode dat de Lunchroom gehuisvest kan blijven in de huidige locatie (nabij het voormalige gemeentehuis van De Lier). Het desbetreffende nieuwbouwplan is inmiddels in procedure genomen en zal nog enige tijd in beslag nemen. Derhalve zal het tevens enige tijd duren alvorens gestart zal gaan worden met de sloopwerkzaamheden en als gevolg daarvan wederom een noodgedwongen verhuizing van Lunchroom Bijzonder. (foto Lunchroom Bijzonder)

Daarom doet de fractie van GemeenteBelang Westland het College van B&W de navolgende vraag toekomen:

Kunt u een indicatie geven van de periode dat Lunchroom Bijzonder nog gebruik kan maken van de huidige locatie, zodat zij weten hoeveel tijd er nog resteert om te zoeken naar een nieuwe locatie?

Ofwel kunt u als u de vergunningsaanvraag tot sloop in behandeling neemt rekening houden met de belangen van de Lunchroom mede gelet op het bijzondere karakter van de Lunchroom in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wij verzoeken u deze vraag conform het reglement van orde te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Pieter Hoogerbrugge en Jan de Nooy