GBW wil handhaving verkeersveiligheid op de Bloemenlaan

GemeenteBelang Westland

's-Gravenzande 02.12.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland is benaderd door enkele bewoners aan de Monsterseweg en de van Berckenrodelaan in ’s-Gravenzande.

De bewoners maken melding van forse overlast van een aldaar gelegen bedrijf dat zich ontsluit zowel via de van Berckenrodelaan als via de Bloemenlaan op de Monsterseweg.

Al enkele malen is door (te) grote vrachtwagens die gebruik wilden maken van met name de Bloemenlaan het verkeer op de Monsterseweg danig gestremd. Dit leidt tot een ongewenste en een gevaarlijke situatie. Meer dan eens is de politie ter plaatste geweest. Dit heeft helaas (nog) niet geleid tot een bevredigende oplossing. 

Bewoners hebben aan onze fractie aangegeven dat zij al meerdere malen de gemeente hebben verzocht om over te gaan tot handhaving in het kader van de verkeersveiligheid bij beide inritten. Eigendommen van bewoners zijn beschadigd of worden door chauffeurs van de eigen grond van de bewoners verwijderd.

Aan de andere kant maken bewoners melding van vele auto’s van Oost-Europese arbeidskrachten en wandelaars die bij de desbetreffende ondernemer onderdak vinden. Deze ondernemer mag arbeidskrachten huisvesten. Echter hoort het hier dan wel te gaan om arbeidskrachten van de desbetreffende ondernemer en niet voor huisvesting van arbeidskrachten voor andere werkgevers/opdrachtgevers. Ook hiervoor hebben de bewoners de gemeente benaderd om handhavend op te treden.

De acceptatie grens van de bewoners aan de Bloemenlaan en de Berckenrodelaan is inmiddels bereikt.

Dit brengt ons tot de volgende vragen.

1. Heeft de gemeente een verzoek tot handhaving gehad inzake de verkeersveiligheid bij de inritten van de Monsterseweg op de Bloemenlaan en/of de Berckenrodelaan?

a. Zo ja, is de handhaving in gang gezet?

2. Heeft de gemeente een verzoek gehad tot handhaving van strijdig gebruik van de vergunning voor huisvesting van eigen arbeidskrachten van de bedoelde ondernemer?

a. Zo ja ben u dan al overgegaan tot handhaven en kunt u dan aangeven wat op dit moment de stand van zaken is?

3. Bent u het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat de situatie aldaar, en dan met name de gevaarlijke verkeerssituaties, zeer ongewenst is?

Aangezien de spanningen tussen bewoners en ondernemer inmiddels zo hoog zijn opgelopen verzoek ik u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland  

Remmert Keizer